วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับฟังทางยกระดับปากท่อ แยกสมุทรสงครามถึงวังมะนาว-6 ช่องจราจร 21.2 กม.

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.59 รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่า สำนักสำรวจและออกแบบ ได้จัดการประชุมโครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน 3 (ส่วนที่ 1) และตอน 3 (ส่วนที่ 2) เพื่อนำเสนอรูปแบบทางยกระดับ รูปแบบถนนระดับดิน และรูปแบบทางแยกต่างระดับ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ตอน 3 มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.62+800 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 325 (แยกจังหวัดสมุทรสงคราม) ถึง กม.84+000 บริเวณทางหลวงหมายเลข 35 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 (แยกวังมะนาว) รวมระยะทาง 21.2 กิโลเมตร ซึ่งได้ทำการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นของทางยกระดับให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับ รูปแบบการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยการก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) โดยมีตอม่อและโครงสร้างวางอยู่ในบริเวณเกาะกลางทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนนพระราม 2 ซึ่งโครงสร้างทางยกระดับจะเป็นรูปแบบโครงสร้างคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จรูปแบบชิ้นส่วน (Segmental Box Girder) ในส่วนของรูปแบบถนนระดับดินยังคงจำนวนช่องจราจรปัจจุบัน (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) พร้อมปรับปรุงผิวจราจรของทางหลักให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและพิจารณาก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มเติมจำนวน 2 ช่องจราจร ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเป็นระบบเดินรถทางเดียวเชื่อมกับทางขนานเดิมที่มีอยู่

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดของโครงการก่อสร้างฯเพิ่มเติมได้ที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง โทร. 0-2354-1048 หรือเว็บไซต์ www.highway35-3.com และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง).

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.59 รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่า สำนักสำรวจและออกแบบ ได้จัดการประชุมโครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ 8 ก.ย. 2559 04:03 8 ก.ย. 2559 04:04 ไทยรัฐ