วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลองเตยปิดจุดบริการด่วนมหานคร บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมพงษ์

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองเตย แจ้งว่า ตามที่เขตฯเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและการคัดรับรองรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน พบว่าขณะนี้อาคารที่ตั้งของจุดบริการอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม โครงสร้างของอาคารบางจุดแตกร้าว เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนจากรถไฟฟ้า เป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการได้ เขตจึงจำเป็นต้องปิดการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและการคัดรับรองรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.59 เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงอาคาร.

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองเตย แจ้งว่า ตามที่เขตฯเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและการคัดรับรองรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุดบริการด่วนมหานคร 8 ก.ย. 2559 03:52 8 ก.ย. 2559 04:01 ไทยรัฐ