วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองภูเก็ต จ่อเสนอ 5 โครงการ ให้นายกฯ พิจารณา 16 ก.ย.นี้

พ่อเมืองภูเก็ต จ่อ นำเสนอ 5 โครงการเร่งด่วน ให้ นายกรัฐมนตรี พิจารณา 16 ก.ย.นี้ หลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วันที่ 7 ก.ย. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 9 และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) ครั้งที่ 4 โดยมี นายประเจียด อักษรธรรมกุล รอง ผวจ.ภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง ตลอดจนผู้แทนจากกรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาหารือความก้าวหน้า และแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการสำคัญเร่งด่วนต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาราชการในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ โดยมีกำหนดการร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน

ทั้งนี้ ในส่วนของ จ.ภูเก็ต มีแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนเป็นการเร่งด่วนจากนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 1.โครงการรถไฟฟ้ารางเบา จ.ภูเก็ต ซึ่งได้มีการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงร่างแบบรายละเอียด โดยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ผลักดันเพื่อบรรจุโครงการไว้ในงบประมาณปี 2560

2.โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ภก.153 (บางส่วน) เนื้อที่ 141 ไร่เศษ ซึ่งได้มีการศึกษาออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทำให้โครงการต้องชะงักไป และจากการประชุมร่วมกันของ จ.ภูเก็ต กับองค์กรภาคเอกชนและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการต่อ แต่ขอให้ปรับรูปแบบเพื่อให้เป็นศูนย์จัดแสดงสินค้าเป็นหลัก

3.โครงการก่อสร้างทางสายพิเศษและโครงการก่อสร้างอุโมงค์สายกะทู้-ป่าตอง เริ่มต้นโครงการที่ ต.ป่าตอง บริเวณถนนพระเมตตา (ถ.ผังเมืองรวม สาย ก.) สิ้นสุดระยะทางที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.โครงการรถไฟฟ้าสายอันดามัน ซึ่งต้องการนำเสนอเพื่อขอให้มีการพิจารณาเห็นชอบในหลักการและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปศึกษาความเหมาะสม และดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผวจ.ภูเก็ต ยังจะได้เสนอเพิ่มเติมขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดทำถนนสายเมืองใหม่-ป่าคลอก ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นส่วนต่อที่มีการก่อสร้างไว้แล้วบางส่วน เพื่อรองรับการจราจร ขาเข้า-ขาออก เมืองภูเก็ต.

พ่อเมืองภูเก็ต จ่อ นำเสนอ 5 โครงการเร่งด่วน ให้ นายกรัฐมนตรี พิจารณา 16 ก.ย.นี้ หลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 ก.ย. 2559 20:35 7 ก.ย. 2559 22:34 ไทยรัฐ