วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แถลงการณ์ ฉ.34 'ในหลวง'มีพระอาการดีขึ้น ไม่พบการอักเสบ-การติดเชื้อลดลง

แถลงการณ์ ฉบับ 34 'ในหลวง' ทรงมีพระอาการดีขึ้น ไม่พบลักษณะการอักเสบ การติดเชื้อลดลง ปริมาณน้ำค้างในปอดลด การทำงานของกล้ามเนื้อพระหทัยเป็นที่น่าพอใจ คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและถวายการรักษา ต่อไป 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 34

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ รายงานผลการตรวจพระโลหิตและพระเสมหะพบว่า ความรุนแรงของการติดเชื้อลดลงอีก ผลเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) พบมีปริมาณน้ำที่ค้างในพระปัปผาสะ (ปอด) ลดลง และไม่พบลักษณะของการอักเสบ ผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiography) บ่งชี้ว่าการทำงานของกล้ามเนื้อพระหทัยเป็นที่น่าพอใจ ผลการตรวจ พระนาภี (ท้อง) ด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) ไม่พบลักษณะของการอักเสบในช่องพระนาภี (ท้อง) ปริมาณพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ยังคงน้อย คณะแพทย์ฯ จึงคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและถวายการรักษาด้วยวิธี CRRT ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 

7 กันยายน พุทธศักราช 2559

แถลงการณ์ ฉบับ 34'ในหลวง' ทรงมีพระอาการดีขึ้น ไม่พบลักษณะการอักเสบ การติดเชื้อลดลง ปริมาณน้ำค้างในปอดลด การทำงานของกล้ามเนื้อพระหทัยเป็นที่น่าพอใจ คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและถวายการรักษา ต่อไป 7 ก.ย. 2559 19:32 13 ต.ค. 2559 02:01 ไทยรัฐ