วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.การเมือง ชงเพิ่มยาแรงเอาผิดนายทุนพรรคการเมือง

สปท.การเมือง เสนอร่าง ก.ม.พรรคการเมือง ห้ามนโยบายพรรคสร้างปัญหาคลังหลวง คัดไพรมารี่โหวตก่อนลงสนามจริง คุมเข้มทุนอุดหนุนพรรค เพิ่มยาแรงเปิดช่อง ปปง.ไล่บี้สอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ย.59 คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมือง ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มี นายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน ได้สรุปข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม สปท.ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นำไปพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายลูกต่อไป โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว แบ่งเป็น 6 หมวด มีสาระสำคัญ อาทิ หมวด 1 การจัดตั้งพรรคการเมือง ให้พรรคการเมืองต้องรับผิดชอบการเสนอนโยบายที่จะต้องได้รับการวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงจะต้องไม่สร้างปัญหาต่อระบบการเงินการคลังของประเทศ การส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องแสดงแบบรายการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี ประกาศล่วงหน้าก่อนลงเลือกตั้ง 1 ปี ขณะเดียวกันก็ให้สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครเลือกตั้ง ด้วยวิธีการเลือกตั้งขั้นต้น หรือไพรมารี่โหวต ส่วนพรรคการเมืองที่จะส่งคนลงเลือกตั้ง จะต้องมีสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น 

หมวด 4 การสิ้นสภาพ การเลิก และการยุบพรรคการเมือง ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่พรรคการเมืองกระทำผิดอันเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย และทำลายความมั่นคงของชาติ และหมวด 6 บทกำหนดโทษ ต้องมีมาตรการรุนแรงเพื่อลงโทษนายทุน กลุ่มทุน ที่นำเงินมาลงทุนในพรรคการเมืองเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตลอดจน ส.ส.และ ส.ว. โดยให้มีโทษจำคุก 5-10 ปี ไม่รอลงอาญา โทษปรับ 20 ล้านบาท และหากนิติบุคคลกระทำความผิด ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าตรวจสอบ ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ทำผิดฐานความผิดดังกล่าวให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเงิน 20 ล้านบาท พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต กรณีมีหลักฐานเชื่อได้ว่า ผู้สมัครรายใดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบ หรือประกาศ กกต. หาก กกต.เห็นว่า จะส่งผลให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ กกต. วินิจฉัยยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต แล้วถ้าปรากฏหลักฐานอันเชื่อได้ว่า หัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค มีส่วนรู้เห็น ปล่อยปละละเลย แต่ไม่ได้ระงับยับยั้ง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น หัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคถือว่ามีความผิด มีโทษต้องถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต.

สปท.การเมือง เสนอร่าง ก.ม.พรรคการเมือง ห้ามนโยบายพรรคสร้างปัญหาคลังหลวง คัดไพรมารี่โหวตก่อนลงสนามจริง คุมเข้มทุนอุดหนุนพรรค เพิ่มยาแรงเปิดช่อง ปปง.ไล่บี้สอบ 7 ก.ย. 2559 18:21 7 ก.ย. 2559 20:04 ไทยรัฐ