Thairath Logo
กีฬา

พังงา ประกาศ เขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

Share :

พังงา ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินอุทกภัย 68 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,000 คน

วันที่ 7 ก.ย.59 นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา โดยที่ประชุมมีมติประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.บางนายสี หมู่ 2 ต.บางม่วง หมู่ 5 ต.บางไทร หมู่ 1 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า หมู่ 1,2,3,4 ต.เหมาะ หมู่ 1,2,3,4 ต.ท่านา หมู่ 1,2 ต.รมณีย์ หมู่ 3,4,6 ต.เหล หมู่ 2,3 ต.กะปง อ.กะปง หมู่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต.ถ้ำ หมู่ 1,2,3,5,7 ต.กระโสม หมู่ 3,4,5,6,7,11,12 ต.กะไหล หมู่ 1,2,3,4,7 ต.ท่าอยู่ หมู่ 1,2,3,5,8,10 ต.หล่อยูง หมู่ 1,4,6,9,11,12 ต.โคกกลอย หมู่ 5 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง หมู่ 2,3 ต.ถ้ำทองหลาง ต.โคกเจริญทั้งตำบล อ.ทับปุด รวม 68 หมู่บ้าน

สืบเนื่องจากได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2559 จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตก และทะเลอันดามัน ทำให้เกิดลมกระโชกแรง น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะตลิ่ง ทำให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์ ประเภทอาคารบ้านเรือน และทรัพย์สินทางเกษตร การประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
พังงาน้ำท่วมผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยสกล จันทรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้น้ำป่าไหลหลากกระทรวงการคลัง