วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มติศาล รธน.รับวินิจฉัยคำถามพ่วง สั่งแม่น้ำ 3 สาย แจงภายใน 12 ก.ย.นี้

มติศาล รธน.รับวินิจฉัยคำถามพ่วง สั่งแม่น้ำ 3 สาย แจงภายใน 12 ก.ย.นี้

  • Share:

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย รธน.แก้ไขปมคำถามพ่วง สั่ง "สปท.-สนช.-ครม." ส่งเอกสารแจงภายใน 12 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 59 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกเอกสารข่าวภายหลังการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณากรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ ในประเด็นเพิ่มเติมเพื่อให้พิจารณาว่า เป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 มาตรา 37/1 โดยศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาเห็นสมควรมีหนังสือขอความเห็น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการออกเสียงประชามติ ในประเด็นเพิ่มเติมจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดส่งต่อศาลภายในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย.นี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้