วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แผนแม่บท...สมุนไพรไทย

โดย สะ-เล-เต

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ เมื่อสัปดาห์ก่อน ตัวแทนรัฐบาลระดับรองนายกรัฐมนตรี ประกาศจะส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มุ่งเป้าส่งออกอาเซียน...มีการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 เรียบร้อยแล้ว

กำหนดให้เป็นเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ...ขับเคลื่อนให้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก เป็นระบบบริการหลักของประเทศ คู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน

แต่อย่าเพิ่งดีใจไป เพราะทุกอย่างยังต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจาก ครม. ซึ่งไม่รู้ด้วยว่าต้องผ่าน ครม.อีกกี่ครั้ง ถึงจะประกาศใช้ได้จริง

ที่สำคัญ แผนแม่บทที่ร่างออกมาถึงแม้จะสวยหรู แต่ในภาคปฏิบัติเหมือนเจตนารมณ์ได้หรือเปล่า เพราะในทางปฏิบัติยังมีกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์มากมายที่ไม่เอื้อให้เราพัฒนาสมุนไพรให้เป็นยาได้ ยกตัวอย่าง กฎหมายไทยระบุกัญชาและใบกระท่อมเป็นยาเสพติด

ทั้งที่แต่เดิม คือ สมุนไพรหลักในตำราแพทย์แผนไทยใช้รักษาหลายโรคมาแล้วในอดีต และงานวิจัยจากต่างประเทศ ระบุพืชทั้ง 2 ชนิดมีฤทธิ์ในทางการแพทย์มากมาย โดยเฉพาะ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น จดสิทธิบัตรกัญชา กระท่อมเป็นยา เลยมีสิทธิเดินนำหน้าถือเชือกสนตะพายให้คนในชาติคิดเองไม่เป็น เดินก้มหน้าตามก้นชาติมหาอำนาจ

อีหรอบเดียวกับกวาวเครือที่พี่ยุ่นชิงจดสิทธิบัตรไปก่อน เพราะคนไทยยื่นขอ “อย.” ไปเท่าไรไม่เคยผ่าน...สุดท้ายของไทยแท้ๆต้องตีตราผ่านญี่ปุ่น แล้วนำกลับมาให้คนไทยได้ใช้กัน

สรุปแล้วร่างแผนแม่บทดังว่า รายละเอียดจะสวยหรูแค่ไหน ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เอื้อสมุนไพรไทยได้จริงแค่ไหน และเมื่อพัฒนาต่อยอดจนเป็นยาได้ สุดท้ายต้องมาติดด่าน “อย.” เหมือนเดิมอีกไหม...เพราะต้องไม่ลืมกฎหมายนั้นศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์แรงกว่าแผนแม่บทฯ ที่มีฐานะเป็นได้แค่กระดาษเปื้อนหมึก.

สะ–เล–เต

7 ก.ย. 2559 14:07 7 ก.ย. 2559 14:07 ไทยรัฐ