วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เยอะไปก็ไม่ดี

เยอะไปก็ไม่ดี

  • Share:

ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับใหม่ ที่ กกต.จัดทำเพื่อประกาศใช้แทนกฎหมายฉบับเดิม มีความน่าสนใจชวนให้คุ้ยแคะแกะเกา

เพราะได้บรรจุความดีเลิศประเสริฐศรีไว้ในร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับใหม่ถึง 3 ประการคือ...

1, ทำให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน ไม่ใช่พรรคของนายทุน

2, ทำให้การตั้งพรรคการเมืองยากขึ้น และการยุบพรรคก็ยากขึ้นเช่นกัน

3, ทำให้ได้คนดี เป็น ส.ส.ของประชาชนผู้เลือกตั้งอย่างแท้จริง

แต่...เมื่อแหวะเข้าไปดูเนื้อในอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม กลับไม่ใช่อย่างที่ฉายหนังโฆษณา

“แม่ลูกจันทร์” สรุปย่อๆ ว่า ร่างพ.ร.บ.พรรคการเมืองที่ กกต.จัดทำมีความแตกต่างจาก พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับเดิมหลายประเด็น

เช่น...กำหนดให้การจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องมีประชาชนจากภาคต่างๆ เป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 5,000 คน

การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้สาขาพรรคเป็นผู้เสนอรายชื่อโดยตรง

จังหวัดใดไม่มีสาขาพรรค ต้องมีประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้นลงนามเห็นชอบไม่น้อยกว่า 200 คน

พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติทำตามเงื่อนไขนี้ จะถูก กกต.ตัดสิทธิไม่ให้ส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีรายชื่อทูอินวัน

อนึ่ง เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไป หากพรรคการเมืองใดไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งต้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคทันที!!

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองใหม่ของ กกต.กำหนดโทษหนักไว้หลายประการ

เช่น ถ้าพรรคการเมืองปล่อยปละ ละเลยให้ผู้สมัครเลือกตั้ง หรือแม้แต่สมาชิกพรรค ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง หรือระเบียบ กกต.

หรือ ยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคครอบงำหรือชี้นำการดำเนินกิจการของพรรคไม่ว่าทางอ้อมหรือทางตรง

ขีดเส้นใต้สองเส้น...“ไม่ว่าทางอ้อมหรือทางตรง”

หัวหน้าพรรคและ กก.บริหารพรรคต้องถูกปลดจากตำแหน่งยกพวง ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งยกเข่ง ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 5 ปี!!

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ายังมี “จุดตาย” ที่แอบซุกไว้ในร่างพรรคการเมืองฉบับใหม่ของ กกต.

คือการเสนอนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง ต้องจัดทำรายงานละเอียด วิเคราะห์ผลความคุ้มค่า ระยะเวลา การคุ้มค่า ต้องแจ้งที่มาของงบประมาณ และความเสี่ยงอย่างรอบด้านตามหลักวิชาการ ฯลฯ

ให้ กกต.พิจารณาเห็นชอบก่อนทุกกรณี

พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ถือเป็นความผิดร้ายแรง

หัวหน้าพรรค กก.บริหารพรรคทั้งชุดต้องพ้นจากตำแหน่งยกกระบิ ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง และห้ามดำรงตำแหน่งการเมือง 5 ปี

โดน กกต.สังหารหมู่ตายล้างคอก ไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ฎีกา

“แม่ลูกจันทร์” ไม่เชื่อว่า กกต. 5 คน จะมีความรู้กว้างขวางเพียงพอที่จะวิเคราะห์นโยบายพรรคการเมือง ตรวจ สอบที่มาของงบประมาณและประเมินความคุ้มค่าตามหลักวิชาการอย่างละเอียดทุกด้านทุกประเด็น

ข้อสำคัญ วันเริ่มเปิดรับสมัครเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งมีระยะสั้นไม่เกิน 60 วัน

ไม่มีทางที่ กกต.จะตรวจสอบนโยบายหาเสียงพรรคการเมืองครบทุกพรรค อย่างถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใสและเป็นธรรม

เล่นท่ายากเกินไปมั้ง กกต.??

“แม่ลูกจันทร์”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้