วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ ชงทำบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์-เชื่อมสัมพันธ์ ต้านภัยคุกคาม

นายกฯ ชงทำบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์-เชื่อมสัมพันธ์ ต้านภัยคุกคาม

  • Share:

นายกฯ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์บนเวทีอาเซียน ชงพัฒนาบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ ย้ำชาติสมาชิกต้องรับมือภัยคุกคาม กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ย. เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ประชุมเอ็นซีซี นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียน โดยในที่ประชุมมีการรับรองเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ 1. แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 3 และ 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025  

โดย พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่า อาเซียนควรเร่งเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อความเป็นเอกภาพและมั่นคงของประชาชนอาเซียน โดยการสร้างความสมดุลเพื่อนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี เสนอให้อาเซียนรักษาความสมดุลระหว่างการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันไทยมีนโยบาย 4.0 ที่มุ่งส่งเสริมนวัตกรรมวิสาหกิจเกิดใหม่ รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ไทยพร้อมร่วมรับรองแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 3 (ค.ศ. 2016-2020) และไทยจะปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานอาเซียนเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 อย่างแข็งขัน เพื่อช่วยให้อาเซียนดำเนินการตามวาระที่สำคัญทั้งสองไปพร้อมๆ กัน

พล.ต.วีรชน กล่าวต่อว่า ในครั้งนี้ไทยได้เสนอแถลงการณ์อาเซียนบวกสาม ว่าด้วย “สูงวัยอย่างมีศักยภาพ” เพื่อให้ผู้สูงอายุในภูมิภาคมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียน และสนับสนุนความเชื่อมโยงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนควบคู่กับการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพภายใน สำหรับการรับมือกับสิ่งท้าทายและผลกระทบเชิงลบจากความเชื่อมโยง อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ ปัญหายาเสพติด การเคลื่อนไหวที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง อาเซียนจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการป้องกัน สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ในการบริหารจัดการชายแดนและการรับมือกับภัยคุกคาม  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบัตรผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดระบบการผ่านแดนของประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมพิธีลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค และการประกาศแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้