วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ลุยเปิดงาน 'ครูตู้สัญจร' เฉลิมพระเกียรติ จ.สตูล

เปิดงาน "ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ" จ.สตูล ตามนโยบาย ก.ศึกษาธิการ เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ก.ย.59 ที่ โรงเรียนวัดหน้าเมือง ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พล.อ.สุทัศน์ กาญจนนนท์ ที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รอง ผวจ.สตูล ข้าราชการครูสังกัด สพป.สตูลและครูนักเรียนต่างๆ เข้าร่วมต้อนรับ สำหรับพิธีเปิดครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรตินั้น เปิดพร้อมกัน 3 จุดทั่วประเทศคือที่ จ.ขอนแก่น ลพบุรี และสตูล หลังจากที่คสช.ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยการขยายผลโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปยัง ร.ร.ขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 15,369 โรงเรียน ซึ่งรับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนจาก ร.ร.วังไกลกังวล ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 57 เป็นต้นมา หลังจากประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) พบว่าร.ร.ขนาดเล็กที่ใช้ DLTV มีผล NT สูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างเด่นชัด

ในส่วนของ จ.สตูล โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้การเรียนการสอนแบบครูตู้ มีทั้งหมด 71 โรง รับสัญญาณการถ่ายทอดจาก ร.ร.วังไกลกังวล สอนตั้งแต่เช้า-14.00 น. ในวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระ ที่ผ่านมาสามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้นทุกกลุ่มสาระวิชา โดยเฉพาะ ร.ร.บ้านโกตา อ.ละงู จ.สตูล มีผลสัมฤทธิ์คะแนนโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศถึง 3 ปีซ้อน ซึ่งครูตู้ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก เพราะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็ก เข้าใจในแต่ละวิชามากขึ้น แบ่งเบาภาระครูโดยเฉพาะวิชาที่ไม่ถนัด ช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะครูสอนเก่ง สอนสนุกเข้าใจง่าย มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทำให้เด็กเข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น.

เปิดงาน "ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ" จ.สตูล ตามนโยบาย ก.ศึกษาธิการ เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู... 7 ก.ย. 2559 11:21 7 ก.ย. 2559 14:15 ไทยรัฐ