วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุตรดิตถ์ดัน "ผ้าทอ" สู่เส้นทางโอทอป

ยุคนี้ไม่เพียงวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เหมือนกัน...!

ประเด็นเด็ด จ.อุตรดิตถ์ 1 ในนั้น เป็น “ผ้าทอ” ซึ่งมีประวัติและเอกลักษณ์โดดเด่นชวนให้ค้นหา ดังนั้นช่วงก่อนที่ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.อุตรดิตถ์ จะขยับไปนั่งเป็นพ่อเมืองระยอง จึงออกมาแจกแจงเรื่องนี้

หลังเร่งผลักดันของดีในท้องถิ่น นั่นคือ วัฒนธรรมผ้าทออุตรดิตถ์ เข้าสู่เส้นทาง “ผลิตภัณฑ์โอทอป”

ลักษณะผ้าทอของที่นี่ มีทั้งแบบจก แบบขิด และแบบมัดหมี่ ลายมีตั้งแต่ลายหงส์ใหญ่ ลายขอกระเบื้อง ลายดาวดึงส์ ลายขอลามก้าน ลายดอกเคี๊ยะ ลายแปดขอ ลายงูเหลือม ลายเก็ดทะหวา และอื่นๆที่สวยงามไม่แพ้กัน

ลักษณะการทอ ยังบ่งบอกแหล่งผลิต เช่น ถ้าเป็นผ้าทอขิด ต้อง อ.ตรอน หากเป็นผ้าซิ่นตีนจก ก็ที่ อ.ลับแล ซึ่งต้องจกจากฝ้ายหรือไหมชั้นดี ใช้สีเขียว เหลืองและน้ำตาลเป็นหลัก ส่วนตัวซิ่นทอแบบยกมุก

ซิ่นตีนจกลับแลยังแบ่งได้เป็น 3 ยุค ยุคแรกเป็นซิ่นดอกเคี๊ยะ ซิ่นกาฝากแดง ซิ่นกาฝากเขียว พบสมัยอยุธยาตอนปลาย ยุคนั้นตีนจกมี 5 สี 7 สี หลักๆคือเขียว แดง เหลือง ม่วง ดำ และต่อหัวซิ่นด้วยผ้าขาวและแดง

ยุคที่สอง ซิ่นตีนจกมี 5 สี 7 สีเช่นเดียวกัน แต่ตัวซิ่นเป็นซิ่นไก ซิ่นซิ่ว ซิ่นมุก หัวซิ่นต่อด้วยผ้าขาวและแดง ขณะที่ยุคปลายหรือยุคหลัง ตีนจกมีสีเขียวกับเหลือง ตัวซิ่นยังคงเหมือนยุคสองนี้

แต่สีที่ใช้จกตรงผ้าตีนซิ่นต่างกัน หากมา อ.น้ำอ่าง ฝีมือไทยวน ใช้สีเหลืองและเขียวสดกว่าของ อ.ลับแล ส่วนของ อ.น้ำปาด และ อ.ฟากท่า ฝีมือไทลาว ผ้าทอเป็นพื้นดำมีลายนาคก้นตี่ ลายสิงห์หางแหว ลายก้ามปู

อีกทั้งยังมีผ้าซิ่นมัดหมี่ ฝีมือไทลาว อ.บ้านโคก อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า ทั้งหมด ใช้ผ้าไหมและผ้าฝ้ายเป็นหลัก มีลายหัวหนาม ลายนาคต้นสน แบบและลวดลายบ่งบอกถึงเอกลักษณ์คุณค่าของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป

ทั้งหมดนี้ก็เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้นำมาซึ่งรายได้ครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาลเป๊ะๆๆ...!

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข/รายงาน

7 ก.ย. 2559 11:08 7 ก.ย. 2559 14:40 ไทยรัฐ