วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระบี่ชูท่องเที่ยวฮาลาล หวังยกระดับเมืองสู่มาตรฐาน ดึงสุลต่านมาเที่ยว

พ่อเมืองกระบี่ ชูท่องเที่ยวฮาลาลหวังสร้างเมืองเติบโต พัฒนา ยกระดับให้ได้มาตรฐาน ทั้งอาหาร การท่องเที่ยว ที่พัก เพื่อดึงนักท่องเที่ยวระดับสุลต่าน นักธุรกิจชั้นนำ เดินทางมาพักผ่อนที่กระบี่...
 
จากการที่ประเทศไทย กำลังจะก้าวสู่การเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งการท่องเที่ยวของกระบี่ กำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นและพัฒนาต่อเนื่อง เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวในกลุ่มมุสลิม ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวฮาลาลหวังยกระดับและการรับรองที่ได้มาตรฐานทั้งจากรัฐ และกลุ่มองค์กร มีความจำเป็น ไม่เพียงอาหาร แต่ยังรวมถึงธุรกิจต่อเนื่อง ทั้งโอทอป วิถีความเป็นอยู่ รวมถึงโรงแรมที่พัก

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2559 นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า ฮาลาล เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีระดับที่สูงขึ้น เหมือนกับนโยบายกระบี่โกกรีน ที่เน้นเรื่องของธรรมชาติ การท่องเที่ยวปลอดภัย ประกอบกับจังหวัดกระบี่มีพี่น้องชาวมุสลิม 50 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 2 แสนคน จาก 4 แสนกว่าคน ซึ่งได้เน้นย้ำไปที่ โอทอป อาหาร และโรงแรม ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่า ฮาลาล มีแค่อาหาร แต่จริงๆ คนพุทธก็สามารถทำได้ หากปฏิบัติตามกฎ และขออนุญาตต่อกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นายพินิจ กล่าวอีกว่า ส่วนโรงแรมแบบฮาลาลนั้น ปัจจุบัน กระบี่ มีอยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักทั้งที่มีระดับ 4-5 ดาวแล้ว มีกลุ่มประเภท ไฮโซมาใช้บริการ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมเช่นกัน ส่วนการท่องเที่ยวแนวฮาลาล คือการเข้าถึงกลุ่มวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวมุสลิม เช่น ช่วงตอนเย็นไปดูการทำละหมาด แล้วก็ร่วมทานข้าว ที่ผ่านมา มีชาวมุสลิมจำนวนมาก เริ่มยอมรับให้บุคคลอื่นเข้าไปศึกษาวิถีชีวิต ซึ่งตรงจุดนี้คือจุดขายอีกอย่างหนึ่ง ของการนำสู่กระบี่ฮาลาล

ผู้ว่าฯ กระบี่ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกลุ่มโอทอปนั้น กระบี่ได้ส่งเสริมให้พัฒนาสินค้าที่ปลอดภัย โดยให้งบประมาณไปชุมชนละ 5 หมื่นบาท ในการแปรสภาพแวดล้อม ธุรกิจ ให้มีวิถีชีวิตที่ดีงาม อยู่ได้ ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จ มีชมชนเข้าร่วมในการต้อนรับ สิ่งเหล่านี้คือนโยบายกระบี่ฮาลาล ที่ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันประชากรมุสลิมในอาเซียนมีมากถึง 600 ล้านคน ทั่วโลกมีกว่า 1,600 ล้านคน ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวระดับสุลต่าน นักธุรกิจชั้นนำ ต่างเดินทางมาพักผ่อนที่กระบี่ และเลือกที่ใช้บริการกลุ่มโรงแรมที่พักเหล่านี้ เพียงแต่ยังไม่รู้จักในวงกว้าง จึงจำเป็นที่จังหวัดจะต้องเข้าไปตรวจสอบ และให้การรับรอง เพื่อยกระดับกระบี่ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง.

พ่อเมืองกระบี่ ชูท่องเที่ยวฮาลาลหวังสร้างเมืองเติบโต พัฒนา ยกระดับให้ได้มาตรฐาน ทั้งอาหาร การท่องเที่ยว ที่พัก เพื่อดึงนักท่องเที่ยวระดับสุลต่าน นักธุรกิจชั้นนำ เดินทางมาพักผ่อนที่กระบี่... 7 ก.ย. 2559 09:30 7 ก.ย. 2559 09:59 ไทยรัฐ