วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนห้ามลดโทษคดีข่มขืน-เฝ้าระวังหลังพ้นคุก

จากการเสวนา “ทางออกของสังคมกับการข่มขืนกระทำชำเรา” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก นายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ประมวลกฎหมายอาญาโทษของผู้ต้องหาคดีข่มขืนแล้วฆ่าและคดีข่มขืนเด็กโทษสูงสุดคือประหารชีวิตอยู่แล้ว กรณีกระแสสังคมเรียกร้องให้คดีข่มขืนทุกคดีต้องโทษประหารชีวิต อาจเปิดช่องให้ผู้ก่อเหตุลงมือฆ่าเหยื่อทุกราย มาตรการนี้จึงไม่ได้ แก้ปัญหาที่แท้จริง ข้อเสนอคือผู้กระทำผิดทางเพศควรได้รับโทษเต็มอัตราโดย ไม่ควรได้รับการลดโทษ ซึ่งไม่ต้องไปแก้กฎหมายอาญาเพียงกำหนดในกฎหมาย ราชทัณฑ์เท่านั้น และควรมีมาตรการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษจากเจ้าหน้าที่เช่นมีการรายงานตัวเป็นระยะ เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำ เพราะสิทธิความปลอดภัยของชุมชนและของเด็กสำคัญกว่าจนสามารถจะละเมิดสิทธิบางอย่างของผู้กระทำผิดได้

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรม สุขภาพจิต กล่าวว่า การกระทำความรุนแรงในเด็กอายุน้อยแม้มีสัดส่วนน้อย แต่ในวัยที่น้อยกว่า 1 ขวบ ก็ถูกกระทำแล้ว โดยเฉพาะผู้กระทำคือคนในครอบครัว หรือบางกรณีเกิดจากพ่อแท้ๆ จึงเห็นได้ว่าสวัสดิภาพเด็กอยู่ในความเสี่ยงสูง แม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่สามารถดูแลได้ ทั้งนี้ กระบวนการบำบัดผู้กระทำผิดและผู้ถูกกระทำเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และศึกษา เพื่อหามาตรการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ.

จากการเสวนา “ทางออกของสังคมกับการข่มขืนกระทำชำเรา” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก... 7 ก.ย. 2559 04:51 7 ก.ย. 2559 04:51 ไทยรัฐ