วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.คืนชีพท่องอาขยาน-สูตรคูณ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการจัดทำแผนการดำเนินงานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 60 ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งด่วนและกำชับให้ สพฐ.เร่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม คือ การฟื้นฟูการท่องอาขยาน สูตรคูณ และคณิตคิดเร็ว ที่กำลังจะหายไป ทั้งนี้จะจัดทำเป็นโครงการพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนรวมไปถึงการพัฒนาครู โดยจะอยู่ในนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และจะบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ อาทิ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวมไปถึงวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ที่ รมว. ศึกษาธิการกำชับให้จัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น ทั้งนี้การฟื้นการท่องอาขยาน สูตรคูณ และคณิตคิดเร็วนี้จะเริ่มดำเนินการทันที ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้สั่งการลงไปยังเขตพื้นที่ต่างๆแล้ว

“การฟื้นการท่องอาขยานถือเป็นเรื่องดี เพราะเป็นการปลูกฝังความสุนทรีย์ทางจิตใจ และยังสามารถนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญในท้องถิ่นมาแต่งเป็นร้อยกรองปลูกฝังให้เด็กรักชาติรักท้องถิ่นได้ด้วย ขณะที่การท่องสูตรคูณและคณิตคิดเร็วก็จะช่วยให้เด็กมีทักษะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนเรื่องของการคิดวิเคราะห์นั้น สพฐ.ก็ทำแบบเข้มข้นอยู่แล้ว” เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการปรับโครงสร้าง สพฐ.ที่จะยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และหน่วยศึกษานิเทศก์ ซึ่งปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายในของ สพฐ. ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ ขึ้นเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของ สพฐ.มีฐานะเทียบเท่าสำนัก ซึ่งจะทำให้สามารถขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรอัตรากำลังของตัวเองได้.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการจัดทำแผนการดำเนินงานของ สพฐ. 7 ก.ย. 2559 04:49 7 ก.ย. 2559 04:49 ไทยรัฐ