วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดโซล่าร์เซลล์ทำเนียบรัฐบาล ประหยัดพลังงานปีละ 2 ล้าน

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้เริ่มนำร่องโครงการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารภาครัฐ 4 หน่วยงาน ภายในทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคาร พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ได้แล้วเสร็จในปลายปีนี้ และคาดว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยให้เกิดการประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ 500,000 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงินที่ช่วยประหยัดงบประมาณได้ 2 ล้านบาทต่อปี ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจากปัจจุบันลงได้อีก 9%

นายธรรมยศกล่าวว่า พพ. ยังได้สนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ขนาด 2.2 เมกะวัตต์ ที่จะแล้วเสร็จภายในปี 2560 คาดว่าจะประหยัดการใช้ไฟฟ้า 6 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นการประหยัดงบประมาณได้ 25 ล้านบาทต่อปี ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้ 9.3 %

“ที่ผ่านมา พพ.ได้เร่งดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารภาครัฐ ที่ พพ.ได้มีโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้า พร้อมระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานในอาคาร และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาคารภาครัฐเกิดการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น”.

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้เริ่มนำร่องโครงการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารภาครัฐ 4 หน่วยงาน ภายในทำเนียบรัฐบาล 7 ก.ย. 2559 02:12 7 ก.ย. 2559 02:21 ไทยรัฐ


advertisement