วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนเอสซีจีปลูกบ้านคนจน ครม.เล็งแก้กฎหมายเวนคืนใช้ประโยชน์ที่ดิน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณายกร่างกฎหมายแนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเรื่องการใช้พื้นที่ 2 ข้างทางตามแนวเขตรถไฟ หรือย่านสถานี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกฎหมายเวนคืนเดิม พื้นที่ที่รัฐบาลเวนคืนจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ โดยจะแก้ไขกฎหมายให้ภาครัฐสามารถนำที่ดินจากการเวนคืนไปใช้ประโยชน์อื่นเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะหรือเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐได้

ขณะที่ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อการพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ บนเนื้อที่ 61 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นของทางบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเครือเอสซีจี ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนที่เข้ามาบุกรุกและอยู่อาศัยกันค่อนข้างหนาแน่น 340 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย รวมทั้งพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ด้วย โดยได้เสนอขอให้ ครม.พิจารณาให้ทาง รฟท.อนุญาตให้ใช้พื้นที่เข้าออกและพื้นที่จอดรถของโครงการ พร้อมทั้งให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติตามที่เอสซีจี ขอให้ รฟท.อนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยต่อไป.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 ก.ย. 2559 01:53 7 ก.ย. 2559 01:55 ไทยรัฐ