วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท.ปรับถ้อยคำ ก.ม.ลูกให้ มท.จัด ลต.ภายใต้ควบคุม กกต.

สปท.ปรับถ้อยคำ ก.ม.ลูกให้ มท.จัด ลต.ภายใต้ควบคุม กกต.

  • Share:

สปท.ปรับปรุงข้อความกฎหมายลูก ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ยังยืนกรานให้กระทรวงมหาดไทย จัดการเลือกตั้ง แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ กกต. และให้ คสช.ช่วยควบคุมเลือกตั้ง ร่วมกับ กกต.และหน่วยงานอื่น

วันที่ 6 ก.ย. ที่รัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงภายหลังการประชุม สปท.การเมือง ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนประเด็นข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง โดยเฉพาะประเด็นการให้กระทรวงมหาดไทย จัดการเลือกตั้งและการให้ คสช.สนับสนุนการเลือกตั้ง โดยเห็นว่า ควรแก้ไขข้อความทั้งสองประเด็น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่ให้สังคมและสื่อมวลชนเข้าใจคลาดเคลื่อน

โดยในส่วนการให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งนั้น ขอแก้ไขเป็น “ให้ กกต.จัดหรือดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือก ส.ว. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ภายใต้การควบคุมของ กกต.ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (ฉบับผ่านประชามติ) มาตรา 224

”เนื่องจากเห็นว่า กกต.มีภารกิจมาก จึงให้กระทรวงมหาดไทย มาช่วยดำเนินการจัดการเลือกตั้ง เพื่อลดภาระ กกต. เพราะกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมเรื่องนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม อำนาจการควบคุมกำกับดูแลและการวินิจฉัยผลการเลือกตั้ง ยังเป็นของ กกต.เช่นเดิม โดย กกต.ยังทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2559 มาตรา 224 ไม่มีประเด็นใดที่ขัดรัฐธรรมนูญ

นายวันชัย กล่าวว่า ส่วนกรณีการให้ คสช. มาช่วยควบคุมการเลือกตั้ง ซึ่งข่าวที่ปรากฏไปเหมือนว่าให้ คสช.มาควบคุมจัดการเลือกตั้งนั้น ที่ประชุมมีการแก้ไขข้อความโดยระบุว่า “กำหนดให้การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมาถึงในครั้งต่อไปเป็นวาระแห่งชาติ โดยเป็นหน้าที่ของทุกภาค ส่วนรวมทั้ง คสช. ที่จะต้องให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กกต. เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และก่อนมีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2560 ต้องมีการทดลอง หรือ ซักซ้อมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า 6 เดือน โดยใช้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ครบวาระ แต่ยังไม่มีการเลือกตั้งเป็นพื้นที่ทดลองตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อศึกษาข้อดี ข้อบกพร่อง และบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งดังกล่าว เพื่อนำข้อสรุปมาจัดทำแนวทาง อันจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2560”

โดย สปท.การเมือง เห็นว่า คสช.ควรเข้ามาร่วมมือกับ กกต. และหน่วยงานอื่นๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งมีความสุจริต เที่ยงธรรม ข้อเสนอในประเด็นนี้ สปท.การเมือง จะเสนอไปยัง คสช. และรัฐบาล ให้นำไปดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ ถ้ารับข้อเสนอไปดำเนินการ เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งปี 60 จะมีความสุจริตเที่ยงธรรม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้