กกต.ส่งร่าง ก.ม.ลูกให้ กรธ.แล้ว ปัดแตกคอแย่งเก้าอี้ ปธ.กกต.

ข่าว

  กกต.ส่งร่าง ก.ม.ลูกให้ กรธ.แล้ว ปัดแตกคอแย่งเก้าอี้ ปธ.กกต.

  ไทยรัฐออนไลน์

   6 ก.ย. 2559 19:50 น.

   กกต.ส่งร่าง ก.ม.ลูกพรรคการเมืองให้ กรธ.แล้ว “สมชัย” ปัด แตกคอแย่งเก้าอี้ประธาน เปิดร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองกำหนดเข้ม ตัดสิทธิหัวหน้า-กก.บห.ปล่อยคนนอกครอบงำ-ชี้นำลูกพรรค ให้สมาชิกพรรคเคาะผู้สมัครเอง

   วันที่ 6 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยมี กกต.ทั้ง 4 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

   ต่อมา เวลา 15.00 น. ภายหลังการประชุม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการ กกต. แถลงว่า หลังพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว กกต.ได้ดำเนินส่งให้ กรธ.แล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวออกแบบให้ตั้งยาก อยู่ยาก ยุบยาก โดยพรรคการเมืองเดิมมีต่อไป ไม่ได้เซตซีโร่ ทั้งหมดมาจากการกลั่นกรองของคณะทำงาน ยอมรับว่ายังไม่มีการฟังความเห็นจากพรรคการเมือง เป็นการดำเนินการซีกเดียว ฉะนั้นอยากให้พรรคมีส่วนให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว โดยให้ส่งหนังสือความเห็นไปยัง กรธ.เพื่อให้ กรธ.ประมวลความเห็นจากฝ่ายต่างๆ ส่วนกฎหมายอื่นๆ กกต.จะพิจารณาในสัปดาห์หน้า อาทิ วันที่ 13 ก.ย. จะพิจารณา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส., วันที่ 20 ก.ย. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และวันที่ 27 ก.ย. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. เชื่อว่าสามารถส่งได้ภายในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ กรธ.สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดทุกเรื่อง แม้กระทั่งเซตซีโร่ กกต.เป็นเพียงต้นเรื่องเท่านั้น ท้ายที่สุดอยู่ที่ กรธ.จะไม่เอาเลยก็ได้ เพราะออกกฎหมายโดย กรธ.

   นายสมชัย กล่าวถึงกระแสความขัดแย้งของ 5 เสือ กกต.ในการเปลี่ยนตัวประธาน กกต. ว่า ขณะนี้ทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม และกำกับงานด้านตัวเองเหมือนเดิม ประธานยังเป็นประธานเหมือนเดิม เรื่องนี้เป็นการคุยกันภายในเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ก็จะมีการสับเปลี่ยนกันเอง แต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้แน่นอน และไม่มีการส่งหนังสือถามความเห็น กรณีคำสั่ง คสช. ที่ 40/2559 ขณะนี้ได้ให้คณะทำงานของสำนักงาน กกต.ไปศึกษาการทำงานในรูปคณะทำงาน หรือ บอร์ด คาดว่าสิ้นเดือน ต.ค. น่าจะได้ผลการศึกษาดังกล่าวแล้วจะมาหารือกันอีกครั้ง

   เมื่อถามว่า กระแสข่าวความขัดแย้งของ กกต. จะทำให้เกิดการเซตซีโร่ กกต.ใหม่ หรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า การเซตซีโร่ กกต.เป็นหน้าที่ของหัวหน้า คสช. ที่จะพิจารณา แต่ยืนยันว่า กกต.ไม่ได้แตกแยกกัน ไม่ได้แย่งตำแหน่งกัน ส่วนกรณีที่กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง สปท. เสนอให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทน กกต.นั้น ตนไม่ขอแสดงความคิดเห็นให้คนอื่นทะเลาะกันไป ตนไม่อยากไปทะเลาะด้วย

   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มี 6 หมวด สาระสำคัญแตกต่างไปจากปี 2550 คือ ซึ่งจะทำให้การตั้งพรรคการเมืองยากขึ้น รวมถึงยุบยากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยสาระสำคัญให้เลือก กกต.คนหนึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนพรรคเมือง ไม่ใช่ประธาน กกต. เป็นนายทะเบียนเหมือนในอดีต การจัดตั้งพรรคการเมือง ทำเป็น 2 ขั้นตอน คือ ต้องมีคณะผู้ริเริ่ม 15 คน ยื่นขอจัดตั้งพรรคการเมืองก่อน จากนั้นจึงมีการไปหาสมาชิกจากภาคต่างๆ ให้ครบ 5,000 คน แล้วจึงประชุมคัดเลือกหัวหน้า และกรรมการบริหารพรรค ก่อนมาจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง และส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้ นอกจากนี้ ในการดำเนินกิจการของพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) อาจถูกนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ กกต.สั่งให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และห้ามดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองนั้นเป็นเวลา 5 ปีได้ หาก 1. มี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แล้วพรรคปล่อยให้ผู้สมัครสมาชิกพรรคฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2. ยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการครอบงำ หรือ ชี้นำการดำเนินกิจการโดยอิสระของพรรค ไม่ว่าโดยทางตรงหรืออ้อม

   3. เสนอนโยบายหาเสียงของพรรค โดยไม่ส่งข้อมูลการวิเคราะห์นโยบายต่อ กกต. ส่วนการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็ให้ความสำคัญกับสาขาพรรคเป็นผู้เสนอรายชื่อสมาชิกในจังหวัดนั้น เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ กรณีจังหวัดใดไม่มีสาขาพรรค แต่มีสมาชิกพรรคตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ก็ให้เป็นผู้เสนอ โดยกำหนดเป็นความสำคัญลำดับแรก ที่ต้องเสนอต่อ กก.บห.ก่อนรายชื่ออื่น ที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครของพรรค เห็นว่าเหมาะสม ถ้าพรรคการเมืองไม่ดำเนินการตามนี้ ในเขตเลือกตั้งใดก็ไม่มีสิทธิที่จะส่งผู้สมัครในเขตนั้น ส่วนการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 3 ชื่อ ต้องทำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรค

   สำหรับเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง จากเดิมที่กำหนดว่า ถ้าไม่ส่ง 2 ครั้ง ติดต่อกันหรือเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน จึงจะเป็นเหตุให้สิ้นสภาพพรรคการเมือง แต่ร่างกฎหมายใหม่ถ้ามีการเลือกตั้งทั่วไป แล้วพรรคการเมืองไม่ส่งผู้สมัครลง ก็ให้สิ้นสภาพทันที ส่วนการสั่งยุบพรรค และศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งเพิกถอนสิทธิหัวหน้าพรรค และ กก.บห.เหลือเพียงกรณีพรรคกระทำการล้มล้าง หรือ กระทำการเป็นปฏิปักษ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิถีทางที่มิได้เป็นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

   สำหรับบทเฉพาะกาล ให้ 2 ปีแรก หลังกฎหมายใช้บังคับยังไม่ต้องนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการคัดเลือกตั้งผู้สมัครจากสาขาพรรคมาใช้ ส่วนพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 ก็ให้เป็นพรรคการเมืองต่อไป ส่วนพรรคไหนยังมีองค์ประกอบการเป็นพรรคการเมืองไม่ครบตามกฎหมายนี้ ก็ให้ดำเนินการให้ครบถ้วนใน 1 ปี ไม่เช่นนั้นให้สิ้นสภาพ.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:07 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์