วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ คัดเฟ้นเด็กทั่วไทยไปบวชที่อินเดีย

ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ คัดเฟ้นเด็กทั่วไทยไปบวชที่อินเดีย

  • Share:

ชวนคนไทยปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ เข้าร่วมส่งเด็กไทยเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 90 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ แดนพุทธภูมิ มหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.59 พระครูวินัยธร ณรงค์ อุคฺตมวํโส ฝ่ายกองงานพิเศษ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เผยว่า ตามที่พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาร่วมกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดนาคปรก และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จัดโครงการบรรพชาสามเณร 90 รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ขึ้นระหว่างวันที่ 5-26 ต.ค.นี้ ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากทั่วประเทศที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี เข้าร่วมในโครงการแล้ว

โครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการบรรพชาสามเณร 90 รูป ณ แดนพุทธภูมิบริเวณใต้ต้นโพธิที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ณ มหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย โดยหลังจากบรรพชาเรียบร้อยจะมีพระธรรมทูตไทย เป็นผู้นำสามเณรปฏิบัติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จากสถานที่จริงบนแดนพุทธภูมิ โดยจะนำพาสามเณรทั้ง 90 รูป รวมถึงผู้ปกครองที่สมัครติดตามไปด้วยจาริกแสวงบุญพร้อมการปฏิบัติธรรมไปยังสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทั้งสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน และสังเวชนียสถานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ทั่วทั้งในประเทศอินเดียและเนปาล โดยนักเรียนที่เข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร +91 840 0039 888 พระครูวินัยธร ณรงค์ อุคฺตมวํโส Email : na_rong26@hotmail.com และที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดนาคปรก ปิดรับสมัครในวันที่ 10 ก.ย.หากมีสมัครเกินจำนวนจะมีการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและประกาศผลในวันที่ 15 ก.ย.

สำหรับชาวพุทธที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคสมทบทุนการดำเนินการโครงการสำคัญครั้งนี้สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา เลขที่บัญชี 179-205126-6 ชื่อบัญชี "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ" ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้