วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คิดให้รอบคอบ

คิดให้รอบคอบ

  • Share:

มีจดหมายเขียนมาแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม มีแนวคิดให้ยกเลิกเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2537 ด้วยเหตุผลที่ว่า ในการปราบปรามยาเสพติด เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

คนเขียนมาบอกว่า จะเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเชิงนโยบายที่มีผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือพี่น้องประชาชน และลูกหลานของเราเอง

คำถามว่า ในอดีตมีการออกระเบียบการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด เพื่อให้ได้เบาะแสที่สาวไปถึงตัวการหรือนายทุนจากสาย เพราะลำพังผลประโยชน์ที่กลุ่มค้ายาเสพติดการค้าขายยามีมหาศาล

ใช้เงินซื้อได้หลากหลาย

วันนี้นักกฎหมายหลายฝ่ายได้แสดงความเห็นในมุมมองในวิชาชีพ แต่ไม่ได้มองที่รากเหง้าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการป้องกัน การปราบปรามว่ายากลำบากอย่างไร การที่จะได้เข้าถึงแหล่งข่าว การที่จะได้พยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงในทางคดี ซึ่งยากลำบาก จนบางคดีขึ้นไปสู่ศาล ยังไม่ได้พยานหลักฐาน หรือกระบวนการรับฟังพยานของศาล มีการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย

เนื่องจากพยานหลักฐานที่รวบรวมจนทำให้ศาลเชื่อ มันไม่ง่าย หลายรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิดในเรื่องการบำบัด มองผู้เสพคือผู้ป่วย พยายามไม่มองในเรื่องของอาชญากรรม ได้นำเสนอผู้มีอำนาจออก กฎระเบียบตามความคิด ทั้งที่บุคลากรไม่พร้อมที่บำบัด คัดกรองผู้เสพ หรือสถานที่บำบัด

สุดท้ายพึ่งพิงหน่วยทหาร ให้ช่วยฝึกบำบัดในระยะหนึ่ง แต่กลุ่มผู้ป่วยกลับเข้าสู่สภาพแวดล้อมเดิมๆ ก็หวนกลับไปสู่วังวนเดิม มีบางส่วนที่อาจคิดได้ หลุดออกมานอกวงจรได้ ตลอด 20 ปี

อย่างนี้เดินมาถูกทางหรือไม่

ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย หรือในสังคมในโลกใบนี้ เป็นเรื่องละเอียด อ่อน ใช้มาตรการหนึ่งเพียงลำพังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ต้องมีทั้งการป้องกัน การ ปราบปราม การบำบัดรักษา การให้ความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกัน การสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน สังคม หรือในเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา มีส่วนทั้งหมด

มาตรการต่างๆที่เคยมีมา สิ่งใดดี ไม่ดี หรือไม่ทันยุค ทันสมัยปรับแก้ไข แต่จะยกเลิกแล้วเอาความคิดของคนเพียงไม่กี่คน ไม่กี่กลุ่ม เพราะหลายปัจจัย คนที่ปฏิบัติในภาคสนาม ไม่มีโอกาสได้เสนอความเห็น คนที่ออกความเห็นอาจเก่งในงานตัวเอง แต่ไม่ใช่ผู้ที่ชำนาญในด้านอื่นทั้งหมด ค่อยๆ ฟังอย่างมีสติ อย่าเชื่อโดยมีอคติ

ก่อนคิดยกเลิกแก้ไขใดๆที่เกี่ยวข้องปัญหายาเสพติด ความมั่นคง หรือปัญหาที่กระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ ขอให้ผู้มีอำนาจรอบคอบ และรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน อย่าฟังเฉพาะคนที่พูดเก่ง เสนอเก่ง มีสถิติดี

แต่ไม่เคยลงไปสัมผัสในภาคสนาม.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้