วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุรชัย' เร่ง สนช.ศึกษา ก.ม.ลูกล่วงหน้า เน้นให้ความสำคัญ ก.ม. 4ฉบับ

"สุรชัย" สั่ง สนช.เร่งศึกษากฎหมายลูกล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน หลังจากได้ร่างกฎหมายลูกจาก กรธ. เตรียมเร่งเครื่องพิจารณา 4 กฎหมายสำคัญ...

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายลูกของ สนช.ว่า ได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปศึกษาภาพรวมบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติว่าจะมีร่างกฎหมายลูก และกฎหมายที่ต้องออกตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กี่ฉบับ เบื้องต้น คาดว่ามีประมาณ 10 กว่าฉบับ โดยมีร่างกฎหมายลูกสำคัญ 4 ฉบับ ที่ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ร่าง พ.ร.บ.การได้มาซึ่ง ส.ว. ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง และร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน ยังให้ กมธ.สามัญแต่ละคณะของ สนช.ไปศึกษาล่วงหน้าว่า แต่ละคณะจะมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องออกตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กี่ฉบับ โดยเทียบกับร่างกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญปี 2550 เพื่อให้หลังจากได้รับร่างกฎหมายจาก กรธ. จะทำงานได้ทันที เพราะ สนช.ต้องพิจารณากฎหมายเหล่านี้ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ส่วนข้อเสนอของ สปท.เรื่องการให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง และให้ คสช. ควบคุมการเลือกตั้งร่วมกับ กกต.นั้น ได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการของ กมธ.รวบรวมความคิดเห็นฯ ไปรวบรวมความเห็นจากฝ่ายต่างๆ เพื่อมาประกอบการพิจารณาเป็นข้อมูล ซึ่งต้องนำเนื้อหาไปเปรียบเทียบว่า ขัดกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่.

"สุรชัย" สั่ง สนช.เร่งศึกษากฎหมายลูกล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน หลังจากได้ร่างกฎหมายลูกจาก กรธ. เตรียมเร่งเครื่องพิจารณา 4 กฎหมายสำคัญ... 6 ก.ย. 2559 14:41 6 ก.ย. 2559 16:28 ไทยรัฐ