วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อเมริกันใช้มือถือ วันละ 2,617 ครั้ง

นักวิจัยของอเมริกาพยายามตรวจนับได้ว่าในชีวิตคนอเมริกันวันหนึ่งๆต้องหยิบจับแตะต้องโทรศัพท์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าเป็นปัจจัยที่ 5 วันหนึ่งมากถึง 2,617 ครั้ง โดยทั่วไปจะใช้โทรศัพท์มากวันละ 2.42 ชั่วโมง และสำหรับผู้ที่เป็นนักคุยด้วยแล้ว อาจจะมากถึงวันละ 3.75 ชั่วโมง

นักวิจัยของสำนักสำรวจสำมะโนประชากร ได้เลือกคัดเฉพาะตัวอย่างของผู้ที่ใช้โทรศัพท์ จำนวน 94 ราย จากประชากร ต่อ 1 แสนราย

ในที่สุดนักวิจัยได้พบว่า ผู้ใช้โทรศัพท์แต่ละคนจะกดและแตะต้องบนเครื่องโทรศัพท์รวมแล้วประมาณวันละ 2,617 ครั้ง และเมื่อเลือกเอาเฉพาะแต่รายที่ใช้หนักที่สุด จำนวนเพียงร้อยละ 10 พบว่า พวกเขาแตะต้องมันมากถึง 5,427 ครั้งต่อวัน เฉลี่ยโดยรวมแล้วทั้งปีจะแตะต้องโทรศัพท์เกือบ 1 ล้านครั้ง ยิ่งเป็นคนมือไวใจเร็วสักหน่อยก็อาจจะสูงถึงปีละ 2 ล้านครั้ง.

นักวิจัยของอเมริกาพยายามตรวจนับได้ว่าในชีวิตคนอเมริกันวันหนึ่งๆต้องหยิบจับแตะต้องโทรศัพท์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าเป็นปัจจัยที่ 5 วันหนึ่งมากถึง 2,617 ครั้ง โดยทั่วไปจะใช้โทรศัพท์มากวันละ 2.42 ชั่วโมง 6 ก.ย. 2559 14:21 6 ก.ย. 2559 14:21 ไทยรัฐ