Thairath Logo
กีฬา

ปฏิรูปการเมืองแบบไหน?

Share :

“การปฏิรูปประเทศ” ในทุกด้าน เป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งของ คสช.รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ใช้อยู่ในขณะนี้ มอบหมายให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูปการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน และสาธารณสุข เป็นต้น

ผ่านไปแล้วกว่าสองปีเศษ นับแต่ คสช.เข้ายึดอำนาจการปกครอง นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยรังสิต คือ นายสุริยะใส กตะศิลา เตือนว่าการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ยังเป็นวาระที่นายกรัฐมนตรี และ คสช.ต้องพิสูจน์ตัวเอง ขณะที่นักวิชาการชื่อดังอีกท่านหนึ่ง คือ นายธีรยุทธ บุญมี กล่าวว่า “ผลการปฏิรูปที่ผ่านมา ผมไม่ให้คะแนนสักเท่าไหร่” เพราะยังไม่ถึงรากถึงโคน

คำกล่าวที่ว่า “ปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง” เป็นคำขวัญและข้อเรียกร้องของ กปปส.ในระหว่างการชุมนุมปิดกรุงเทพฯ ต่อมาถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวของ คสช. และกลายเป็นเหตุผลให้ต้องเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้ ส.ว. 250 คน มาจากการแต่งตั้งใน 5 ปีแรก และมีคำถามพ่วงให้ ส.ว.ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี

การให้ ส.ว.มาจากการแต่งตั้งแทนที่จะมาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพต่างๆตามบทถาวรของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการให้ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ล้วนแต่อ้างการปฏิรูปประเทศ มีคำถามว่าการปฏิรูปก้าวหน้าไปถึงไหน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำรวจ เป็นต้น

ตามสายตาของนักวิชาการอย่างอาจารย์ธีรยุทธมองว่า “อาจมีการปฏิรูปเป็นชิ้นๆ” แต่รากโคนยังอยู่ สิ่งชั่วร้ายเก่าๆ ยังถอนไม่หมด จะงอกงามกลับมาใหม่ได้ เรื่องสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการปฏิรูปตำรวจ ซึ่งมีเสียงเรียกร้องจากทุกสารทิศ แต่นักวิชาการเชื่อว่ารัฐบาล คสช.ไม่กล้าแตะ ถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจ การปฏิรูปกระบวนยุติธรรมและการเมืองก็ล้มเหลว

การปฏิรูปการเมืองคืออะไร? ย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เรียกว่า “การพัฒนาการเมือง” หมายถึงการพัฒนาการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยแท้ ไม่ใช่มีแค่เลือกตั้ง แต่ต้องยึดหลักนิติธรรม มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่เข้มแข็ง เป็นการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม การเมืองภาคประชาชนแข็งแกร่ง

ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศจี 20 ที่ประเทศจีน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง 2560 เพื่อการเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” แต่น่าเป็นห่วงว่าถ้ามอบให้ผู้ที่มีความคิดล้าหลัง (เช่นให้มหาดไทยจัดเลือกตั้ง) เป็นผู้นำปฏิรูปการเมือง อนาคตการเมืองไทยจะไปทางใด?

อ่านเพิ่มเติม...