วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.จัดสัมมนาและแข่งขัน Navy Cyber Contest 59

กองทัพเรือจัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการแข่งขัน "Navy Cyber Contest" ประจำปีงบประมาณ 2559...


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ก.ย. 59 ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการแข่งขัน "Navy Cyber Contest" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องโพธิ์สามต้น เนื่อจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน

ในขณะเดียวกัน ภัยคุกคามสารสนเทศ หรือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ได้เริ่มส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร กองทัพเรือจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ของกำลังพล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติการไซเบอร์ให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน และก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานหนึ่งของประเทศ

ดังนั้น กองทัพเรือ โดยกรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จึงได้จัดให้มีงานสัมมนาทางวิชาการ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการแข่งขัน "Navy Cyber Contest" ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของกำลังพลในกองทัพเรือ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ

รวมทั้งการประสานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ระหว่างเหล่าทัพ และหน่วยงานภายนอก โดยมีทีมต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย ทีมตัวแทนกองทัพเรือ ทีมกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ทีมกองทัพบก ทีมกองทัพอากาศ ทีมกองบัญชาการกองทัพไทย ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทีมสถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น และทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองทัพเรือจัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการแข่งขัน "Navy Cyber Contest" ประจำปีงบประมาณ 2559... 6 ก.ย. 2559 11:46 6 ก.ย. 2559 12:07 ไทยรัฐ