วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พีทีทีจีซี” ชวนประกวดวาดภาพ มหัศจรรย์ปิโตรเคมีชิงรางวัล!

(ภาพจาก Facebook Page PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท.ที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้จัดทำโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2 หัวข้อ ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูล และ Download ใบสมัครได้จาก Website : www.pttgc group.com หรือ Facebook Page PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

ทั้งนี้ การประกวดได้มีการแบ่งผู้สมัครเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ชิงทุนการศึกษา 270,000 บาท สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครมาที่ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” ตู้ ปณ.16 ปณศ.จตุจักร กทม. 10900 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้-14 ต.ค.นี้ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และประกาศผลวันที่ 3 พ.ย.2559.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท.ที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้จัดทำโครงการประกวดวาดภาพระบายสี... 6 ก.ย. 2559 04:50 6 ก.ย. 2559 04:50 ไทยรัฐ