วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน-ภาคธุรกิจ

แนะจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน-ภาคธุรกิจ

  • Share:

เป้าหมายสู่การพัฒนาการลงทุนที่ยั่งยืน!

นายกมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ไอทีดี) เปิดเผยว่า สถาบันได้จัดทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามประเด็นของการลงทุนภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เป็นกระแสการพัฒนาแนวใหม่ ซึ่งที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) ได้พัฒนาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกรอบนโยบาย การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อพิจารณาว่าอาเซียนจะรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและความน่าลงทุนได้อย่างไร จึงจะไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนทางธุรกิจของนักลงทุนต่างประเทศ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนของอาเซียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปและนำมาปรับเปลี่ยนนโยบายให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไทย รัฐบาล ภาคเอกชน มองเห็นภาพรวมและมุมมองการลงทุน การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน

นายอนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ หัวหน้าทีมวิจัยและคณะนักวิจัยไอทีดี กล่าวถึงผลงานวิจัยเรื่องการประเมินนโยบายการลงทุนของอาเซียน ตามกรอบนโยบายการลงทุน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ ซึ่งควรเป็นนโยบายการลงทุนในอนาคตสำหรับอาเซียน แต่การนำนโยบายมาดำเนินการสำหรับอาเซียนทั้งหมดก็ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของประเทศสมาชิก ทั้งระดับการพัฒนาและโครงสร้างเศรษฐกิจ การรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการดึงดูดการลงทุน

“ผมมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทยว่า ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความต้องการนโยบายลงทุนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานของตัวแทนภาคประชาชน เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบถึงความต้องการของประชาชน ฯลฯ หาก ครม.เห็นชอบ ก็ควรบรรจุเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับอาเซียนต่อไป”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้