วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนอายุ 60 ปีขึ้นไปสมัคร “กอช.” ด่วน

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า วันที่ 25 ก.ย.นี้ เป็นวันสุดท้ายที่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่จะสามารถสมัครเป็นสมาชิก กอช.แล้วส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐบาล สูงสุด 1,200 บาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปีนับจากอายุตัวในวันที่สมัครสมาชิก สิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติเป็นบางกรณีฯ ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2558 ให้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 1 ปี หรือมีผลถึงวันที่ 25 ก.ย.นี้ หากพ้นวันที่ดังกล่าวไปแล้ว กอช.จะสามารถรับสมัครผู้ที่มีอายุ 15-60 ปีเท่านั้น และจะรับสมัครไปเรื่อยๆ ไม่มีปิดรับ ส่วนผู้สูงอายุจะไม่สามารถสมัครสมาชิก กอช.ได้

ทั้งนี้ กอช.ได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยกระจายข่าวสาร เพราะความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ช่วยแจงเรื่องสิทธิประโยชน์นี้ไปถึงผู้สูงวัยให้ไปสมัครสมาชิกได้ทันวันปิดรับวันที่ 25 ก.ย.นี้ หลังจากนี้ กอช.จะลงนามความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ในการเดินหน้าขยายผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของชาวบ้าน แรงงานอิสระนอกระบบ ที่มีอายุ 5-60 ปี ตามที่ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 กำหนดไว้ ให้เป็นโครงการความร่วมมือกันต่อเนื่องไปด้วย

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) กล่าวว่า สทบ.จะเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กอช.ไปยังเครือข่ายสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 13 สาขาภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อแจ้งเตือนผู้สูงอายุ ให้รีบไปใช้สิทธิกันให้ทันภายในวันที่ 25 ก.ย.นี้.

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า วันที่ 25 ก.ย.นี้ เป็นวันสุดท้ายที่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่จะสามารถสมัครเป็นสมาชิก กอช.แล้วส่งเงินสะสมเข้ากองทุน... 6 ก.ย. 2559 04:38 6 ก.ย. 2559 04:38 ไทยรัฐ