วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งรับ “สภาวะปกติใหม่”

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสที่สำนักงานได้ก่อตั้งครบรอบ 48 ปี หัวข้อเรื่อง “บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในสภาวะปกติใหม่ (New Normal)” ว่า สภาวะปกติใหม่ หรือ New normal ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ต่างจากสังคมที่เราคุ้นชินในหลายมิติ เช่น เศรษฐกิจโลกขยายตัวในระดับต่ำ ห่วงโซ่การผลิตโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ระบบการเงินโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาก จากสภาพคล่องส่วนเกิน เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำตามแรงกดดัน ขณะที่โครงสร้างประชากรไปสู่ภาวะสังคมผู้สูงวัย ทั้งในประเทศไทยและประเทศคู่ค้าหลักหลายประเทศ ซึ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมีผลต่อทั้งพฤติกรรมการบริโภค การออม และตลาดแรงงาน

“การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างดังกล่าวนำไปสู่สภาวะที่มีความผันผวนสูง มีความไม่แน่นอนสูง คาดเดายาก ซับซ้อน และมีความไม่ชัดเจนของผลลัพธ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น หรือที่เรียกกันว่าเป็นภาวะ VUCA หากเปรียบเศรษฐกิจไทยเหมือนเรือลำใหญ่ที่อยู่ในทะเลกว้าง เราจะเจอกับคลื่นจากเรือลำอื่นๆ และอาจโดนคลื่นลมจากสภาพอากาศแปรปรวน หรือเครื่องยนต์ของเรือลำอื่นที่แล่นได้เร็วกว่าซัดให้ถอยหลัง ในส่วนของ ธปท.มีหน้าที่อย่างน้อย 2 มิติสำคัญ เพื่อรับมือกับสภาวะปกติใหม่ คือ รักษาเสถียรภาพ ของเรือไม่ให้ถูกกระทบจากสภาวะภายนอกรุนแรง และช่วยหน่วยงานอื่นๆ ยกเครื่องเรือเศรษฐกิจไทย”.

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสที่สำนักงานได้ก่อตั้งครบรอบ 48 ปี... 6 ก.ย. 2559 04:28 6 ก.ย. 2559 04:28 ไทยรัฐ