Thairath Logo
กีฬา

ผังเมือง กทม.จัดประชุมฟังความเห็น มาตรการผังเมืองกำหนด FAR,OSR

Share :

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สำนักผังเมือง กทม.เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้นำมาตรการทางผังเมืองรวมโดยเฉพาะเรื่องการกำหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) และอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) มาใช้ในแต่ละบริเวณตามศักยภาพ สำนักผังเมืองจึงกำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน และตัวแทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 8 ก.ย.59 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะนำมาซึ่งแนวทางการพัฒนาเมืองที่สนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่เขตกรุงเทพฯชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง ให้เป็นเมืองกระชับ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติตามมาตรการของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่วางไว้.

อ่านเพิ่มเติม...
สำนักผังเมืองวันชัย ถนอมศักดิ์ประชุมสัมมนาFARCOSR