วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แพนด้ายักษ์พ้น 'บัญชีแดง' สัตว์ใกล้สูญพันธ์ุ

เมื่อ 4 ก.ย. สหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติสากล (IUCN) ประกาศถอดแพนด้ายักษ์ สัตว์ประจำชาติจีน ออกจาก “บัญชีแดง” สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และปรับให้ขึ้นมาอยู่บัญชี “เปราะบาง” โดยระบุว่า มาตรการต่างๆ ของจีนในหลายสิบปีหลัง รวมทั้งการเร่งเพาะพันธุ์ การขยายพื้นที่ปลูกป่าไผ่ซึ่งเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของแพนด้า ทำให้จำนวนแพนด้ายักษ์เพิ่มขึ้นจนปัจจุบัน แพนด้ายักษ์โตเต็มวัยและลูกของมันมีมากถึง 1,864 และ 2,060 ตัวตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข่าวดีก็มีข่าวร้ายเมื่อ IUCN ปรับสถานะลิงกอริลลาตะวันออก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพัฒนาการสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ให้ไปอยู่ที่บัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพราะการลักลอบล่ามันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์ซี) พุ่งขึ้นจนเหลือแค่ราว 5,000 ตัวทั่วโลก.

สหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติสากล ประกาศถอดแพนด้ายักษ์ออกจากบัญชีแดงสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุแล้ว หลังจีนเร่งเพาะพันธ์ุทำให้แพนด้ายักษ์มีประชากรมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ขึ้นบัญชีกอริลลาตะวันออก เนื่องจากถูกล่าเยอะ... 6 ก.ย. 2559 03:14 6 ก.ย. 2559 04:32 ไทยรัฐ