วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แฉกลโกงแก๊งค้ายา หลอกยืมบัญชีธนาคาร

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านนะครับ สองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นำเสนอปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยืมเลขที่บัญชีธนาคารไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย อันได้แก่ อุทาหรณ์! ให้ยืมบัญชีธนาคารตกเป็นผู้ต้องหาแบบไม่รู้ตัว และเรื่อง ระวัง! แก๊งฟอกเงิน หลอกยืมบัญชีธนาคาร

แต่นั่นยังไม่หมดครับ เพราะบางครั้งผู้ขอยืมเลขที่บัญชีกลับนำเลขที่บัญชีธนาคารไปใช้ในการค้ายาเสพติด หรือมีส่วนช่วยเหลือในการโอนเงินเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด

ประเด็นปัญหานี้หากท่านไม่มีส่วนรู้เห็น สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือเกี่ยวข้องในการค้ายาเสพติด พนักงานสอบสวนจะกันตัวท่านไว้เป็นพยาน เพื่อยืนยันตัวบุคคล ซึ่งเป็นผู้ใช้เลขที่บัญชีธนาคารดังกล่าว แต่หากท่านมีส่วนรู้เห็นด้วย เช่น มีการรับผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติด หรือช่วยเหลือด้วยการโอนเงินแทนกัน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยโอนเงิน ด้วยการนำฝากเงินสดไปเข้าบัญชีธนาคารของผู้ค้ายาเสพติด หรือช่วยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารของท่านเอง โดยโอนผ่านช่องทางตู้เอทีเอ็ม หรือระบบออนไลน์ ท่านอาจจะมีความผิดร่วมกับผู้ค้ายาเสพติดในฐานะเป็นผู้สมคบกัน เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีโทษทางอาญา ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

โดยในทางสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นจะมีการทำแผนผังเครือข่าย กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ค้ายาเสพติด และมีรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชี และหลักฐานอื่นๆ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกันในกลุ่มของผู้ค้ายาเสพติดครับ

ความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มีความน่าสนใจครับ เนื่องจากแม้ว่าจะเป็นเพียงการพยายามกระทำความผิดก็ตาม แต่จะต้องรับโทษเสมือนกระทำความผิดสำเร็จแล้ว ตามมาตรา 7 ผู้ใดพยายามกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษตามที่ กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ

การสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีความผิดตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แต่ถ้าได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่สมคบกัน ต้องรับโทษตามที่กำหนด ไว้สำหรับความผิดนั้น ตามมาตรา 8 วรรคสอง

มาตรา 8 ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด ผู้นั้นสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

จากการนำเสนอบทความเกี่ยวกับการให้บุคคลอื่นยืมเลขที่บัญชีนั้น มีผลติดตามมามากกว่าที่ท่านคิดนะครับ ฉะนั้น จะเปิดบัญชีธนาคารให้คนอื่นไปใช้ หรือจะให้คนอื่นยืมเลขที่บัญชีธนาคาร ไปใช้ในการทำธุรกรรม หรือจะทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของท่านแทนคนอื่น หรือการนำฝากเงินสดเข้าสู่บัญชีธนาคารแทนบุคคลอื่นนั้น ควรตรวจสอบให้ละเอียดนะครับ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ


Facebook: ทนายเจมส์ LK

ทนายเจมส์

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านนะครับ สองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นำเสนอปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยืมเลขที่บัญชีธนาคารไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย อันได้แก่ อุทาหรณ์!... 5 ก.ย. 2559 12:09 5 ก.ย. 2559 15:44 ไทยรัฐ