ข่าว
100 year

ชาวเทพาหนุน !! ยื่นหนังสือสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ข่าวประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2559 10:55 น.
SHARE

ชาวบ้านจากตำบลต่างๆ ในอำเภอเทพากว่า 200 คน ยื่นหนังสือขอเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าฯ โดยเร็ว เพื่อสนองความต้องการของคนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2559 ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ฮัจยีมานิต มุณี ผู้นำทางศาสนา และชาวบ้านจากตำบลต่างๆ ในอำเภอเทพากว่า 200 คน เดินทางไปยื่นหนังสือสนับสนุนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

นอกจากนั้นยังได้เข้าพบและหารือกับ พ.อ.คฑาวุธ ขจรกิตติยุทธ หน.ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และนายพันศักดิ์ เจริญ ผอ.ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน โดยแกนนำ (ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร) ได้นำเสนอให้ความมั่นใจกับภาครัฐในการเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน คือ

1. เรื่องการย้ายถิ่นฐานว่ามีความมั่นใจหรือไม่ที่จะต้องมีการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่ ซึ่งกลุ่มยืนยันว่าไม่มีความกังวลใดๆ โดยเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้มีงานทำ

2. กรณีมีการปล่อยข่าวว่าหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าฯ จะมีการย้ายมัสยิดและกุโบร์ ซึ่งกรณีดังกล่าวทาง กฟผ.ได้ดำเนินการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรมาตลอด ซึ่งคนในชุมชนมุสลิมได้เข้าใจดี แต่มีกลุ่มที่คัดค้านได้นำประเด็นดังกล่าวมาโจมตีคัดค้าน ซึ่งคนในชุมชนมีความมั่นใจว่าจะไม่มีการย้ายมัสยิดและกุโบร์ ตามที่มีการปล่อยข่าวโจมตีของฝ่ายคัดค้าน และชุมชนคาดหวังว่าภาครัฐจะได้พัฒนามัสยิดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

3. กลุ่มฯ ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก และขอฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้เดินหน้าโครงการต่อไป

4.โครงการดังกล่าวทาง กฟผ.ได้มีการสนับสนุนด้านการศึกษาทางด้านช่างฝีมือให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้านเป็นอย่างดี ทำให้วัยรุ่นไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

5. หากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินฯ เกิดขึ้น กลุ่มเชื่อว่าจะสร้างความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแน่นอน

6. ขอฝากเรื่องดังกล่าวไปยัง นรม.ขอให้เร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าฯ ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อสนองความต้องการของคนในพื้นที่และต้องการให้ นรม.ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อให้กำลังใจชาวบ้านต่อไปและขอบคุณภาครัฐที่ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มได้มาแสดงจุดยืนและความต้องการ โดย พ.อ.คฑาวุธ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มที่เดินทางมาสนับสนุนและให้กำลังใจรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือไม่ พร้อมทั้งขอให้กลุ่มเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed