ข่าว
100 year

สวนดุสิตโพลชี้ คนไทยเชื่อ ม.44-อำนาจเด็ดขาด เหมาะใช้ปราบคอร์รัปชัน

ไทยรัฐออนไลน์4 ก.ย. 2559 09:35 น.
SHARE

สวนดุสิตโพล เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อการใช้ "มาตรา 44" ปราบทุจริตข้าราชการ พบส่วนใหญ่เชื่อว่าจะทำให้การทุจริตลดลงได้ และควรใช้ต่อไปเพราะเป็นอำนาจเด็ดขาด เหมาะกับการปราบคอร์รัปชัน...

วันที่ 4 ก.ย. 59 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,152 คน ตั้งแต่วันที่ 1-3 ก.ย. 59 ในหัวข้อ ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อการใช้ "มาตรา44" ปราบทุจริตข้าราชการ 

จากที่ คสช. ใช้มาตรา 44 ปราบปรามทุจริตข้าราชการทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานเนื่องจากถูกร้องเรียนเรื่องการปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําความผิด หรือมีการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้มาตรา 44 ของ คสช. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,152 คน ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการใช้มาตรา 44 ปราบปรามทุจริตในกลุ่มข้าราชการ

อันดับ 1 แม้จะมีการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง เอาจริงเอาจัง แต่ก็ยังมีข้าราชการที่กระทำผิดอยู่ 71.35%

อันดับ 2 การใช้มาตรา 44 อาจช่วยให้การทุจริตลดน้อยลง คนเกรงกลัวไม่กล้าทำผิด 68.75%

อันดับ 3 เป็นปัญหาที่แก้ยาก ส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของข้าราชการไทย 65.63%

อันดับ 4 รู้สึกผิดหวัง ข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนไม่ใช่เอาเปรียบประชาชน 57.81%

อันดับ 5 ควรให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายมากกว่าการใช้มาตรา 44 46.07%

2. ตั้งแต่มีการใช้มาตรา 44 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนคิดว่ามีผลทำให้การทุจริตลดลงหรือไม่?

อันดับ 1 มีผลทำให้ทุจริตลดลง 72.40% เพราะ มีความเด็ดขาด สามารถดำเนินการได้ทันที ทำให้คนเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดกฎหมาย กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ 

อันดับ 2 ไม่มีผลที่จะทำให้ทุจริตลดลง 27.60% เพราะเป็นปัญหาที่มีมานาน อาจทำเป็นขบวนการ ขึ้นอยู่ที่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของแต่ละคน ฯลฯ

3. ประชาชนคิดว่าควรใช้ มาตรา 44 ต่อไปหรือไม่?

อันดับ 1 ควรใช้ต่อไป 78.65% เพราะเป็นอำนาจเด็ดขาด เหมาะกับการใช้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ควรใช้ 21.35% เพราะเผด็จการมากเกินไป ขาดการตรวจสอบ ควรใช้วิธีอื่นแทนการใช้มาตรา 44 ปฏิรูประบบข้าราชการใหม่ ฯลฯ

4. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงผู้ที่มีอำนาจใช้มาตรา 44 คือ

อันดับ 1 ขอให้ใช้อำนาจอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ไม่ใช้เกินขอบเขต 76.56%

อันดับ 2 ก่อนจะดำเนินการใดๆ ควรตรวจสอบกลั่นกรองอย่างละเอียด ไม่อยากให้ลงโทษผิดตัว 67.71%

อันดับ 3 อยากให้ใช้มาตรา 44 กับเรื่องอื่นๆ ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศด้วย 62.42%

อันดับ 4 ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ เด็ดขาด จริงจังและต่อเนื่อง 61.67%

อันดับ 5 ผู้ที่มีอำนาจใช้มาตรา 44 ต้องซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 54.69%

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โพลสวนดุสิตโพลใช้ ม.44 ปราบทุจริตปราบคอร์รัปชันสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้