Thairath Logo
กีฬา

บึมรถไฟ

Share :

ตู้โดยสารพนักงานขบวนรถเร็วที่ 176 ระหว่างสุไหงโก-ลก-หาดใหญ่ (รูปเล็กบน) ถูกแรงระเบิดขาดครึ่งอยู่บนรางรถไฟบริเวณสถานีย่อยนิคมโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ทำให้นายชวลิต คงปาน หัวหน้าขบวนรถเสียชีวิต นายอำนวย มาแปะ นายสถานีรถไฟลาโละ เป็น 1 ใน 3 ผู้บาดเจ็บ.

อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวหน้า1ระเบิดรถไฟบึมรถไฟสุไหงโก-ลกหาดใหญ่โคกโพธิ์ปัตตานีชวลิต คงปานอำนวย มาแปะ