วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กพร.-ปตท.'เปิด 4 หลักสูตรสอนขับรถ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

กพร. ผนึก ปตท. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เปิดจัดทำ 4 หลักสูตรสอนการขับรถที่สร้างความปลอดภัย ตั้งแต่พื้นฐานการตรวจรถ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น กฎจราจร และป้ายสัญญาณเตือน รวมถึงมารยาท และการมีจิตสาธารณะ

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนนมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท การไม่เคารพกฎจราจร การขาดความเชี่ยวชาญในการขับรถ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำหลักสูตรการขับรถที่สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 4 หลักสูตร คือ 1. สาขาการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล ระยะเวลาการฝึกอบรม 16 ชั่วโมง 2. สาขาการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ประเภททบทวนรถยนต์ส่วนบุคคล ระยะเวลาการฝึกอบรม 9 ชั่วโมง 3. สาขาการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ประเภทรถยนต์เพื่อการขนส่ง ระยะเวลาการฝึกอบรม 24 ชั่วโมง 4. สาขาการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ประเภททบทวนรถยนต์เพื่อการขนส่ง ระยะเวลาการฝึกอบรม 9 ชั่วโมง การฝึกอบรมเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี ทัศนคติ กฎ ระเบียบต่างๆ ในการขับขี่อย่างปลอดภัย การดูแลรักษาขั้นพื้นฐานและการตรวจรถก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น

"ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะมีทักษะ ความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดี ต่อการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ มีความรู้ความเข้าใจ ตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ทราบถึงกฎจราจร และป้ายสัญญาณเตือนต่างๆ รวมถึงมีจิตสาธารณะและมารยาทเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย ในเบื้องต้นจะมีการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ (PTT Group) จากนั้นจะมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังกำลังแรงงานและประชาชนทั่วไปเช่นกัน" นายกรีฑา กล่าว.

กพร. ผนึก ปตท. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เปิดจัดทำ 4หลักสูตรสอนการขับรถที่สร้างความปลอดภัย ตั้งแต่พื้นฐานการตรวจรถ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น กฎจราจร และป้ายสัญญาณเตือน รวมถึงมารยาท และการมีจิตสาธารณะ. 3 ก.ย. 2559 09:36 3 ก.ย. 2559 12:54 ไทยรัฐ