วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.รุกคุ้มครองคนไทยในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้าราชการกับนายบรรสาร บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นว่า ได้หารือประเด็นสถานการณ์การค้ามนุษย์ และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในญี่ปุ่น โดยเฉพาะแนวทางการคุ้มครองคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากและตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการจัดสวัสดิการสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังหารือความเป็นไปได้ของความร่วมมือในการจัดสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือบ้าน Knock down เพื่อนำมาเป็นแนวทางปรับใช้ในประเทศไทย การหารือดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจและการประสานความร่วมมืออันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ พม.ในการขับเคลื่อนการคุ้มครองช่วยเหลือกลุ่มคนไทยในประเทศญี่ปุ่น.

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้าราชการกับนายบรรสาร บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น... 3 ก.ย. 2559 05:07 3 ก.ย. 2559 05:07 ไทยรัฐ