นายกฯ ชี้ไฟใต้ซับซ้อน วอนเข้าใจ ขออย่าขีดเส้น แจงเลิก ก.ม.พิเศษไม่ได้

ข่าว

  นายกฯ ชี้ไฟใต้ซับซ้อน วอนเข้าใจ ขออย่าขีดเส้น แจงเลิก ก.ม.พิเศษไม่ได้

  ไทยรัฐออนไลน์

   2 ก.ย. 2559 22:00 น.

   นายกฯ ขออย่าขีดเส้นดับไฟใต้ ชี้ปัญหามันซับซ้อนต้องอาศัยเวลา ยกรายงานทางลึกพบเอกสารร่าง รธน.ถูกตัดทอนเรื่องศาสนา ทำ ปชช.พื้นที่ไม่ยอมรับ ดันปรับหลักสูตร "โรงเรียนตาดีกา-ปอเนาะ" สอนสายสามัญ-ศาสนา ควบคู่ วอน ปชช.ปรับใจเข้าหารัฐบาลบ้าง ไม่หลงเชื่อพวกบิดเบือน ซัดกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้สถานการณ์สร้างความรุนแรงกดดันรัฐ เฝ้าระวังกันเชื่อมโยงการก่อการร้ายสุดโต่ง แจงยกเลิกไม่ได้ก.ม.พิเศษในพื้นที่

   เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ถึงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ทุกคนเป็นห่วง รัฐบาลห่วงมากที่สุดอยู่แล้ว เพราะมันเป็นความเป็นความตายของประชาชน ที่ต้องอาศัยความเข้าใจ ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไข เข้าใจปัญหา แสดงความคิดเห็นที่ประโยชน์ อะไรทำได้ไม่ได้ ที่การแก้ไขปัญหามีความสลับซับซ้อนไม่ใช่ว่าจะกำหนดเวลาว่าจะต้องยุติเมื่อไหร่ ช้าหรือเร็ว เพราะมันเกิดมานานแล้ว มันก็ยิ่งพันกันไปเรื่อยถ้าเราไม่แกะออกมา สิ่งสำคัญวันนี้ต้องเร่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลามีความปลอดภัย สัญจรไปมา ในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ตลอด 24 ชม. เป็นภาระเจ้าหน้าที่ กับความเป็นอัตลักษณ์ทั้งเรื่องภาษา ความอยู่ที่บ้านเรือนอยู่ในพื้นที่สวนยาง ป่าเขา เส้นทางมากมาย ต้องแบ่งกำลังไปดูแล ขณะที่ประชาชนยังต้องการใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ

   พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ควบคู่มีภารกิจในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกระทำได้อย่างจำกัด เพราะประชาชนต้องการเสรีในการใช้ชีวิต ไม่เหมือนต่างประเทศ ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เขาปิดทั้งหมด บังคับทั้งหมด แล้วกวาดล้าง ใช้กำหลังเข้าไป เขาทำได้ แต่ประเทศไทย ทำไม่ได้ เพราะหลายอย่าง มันมีความขัดแย้งอยู่ เจ้าหน้าที่ก็ถูกจับตามองในการปฏิบัติงาน มองเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากทั้งในองค์กรในประเทศเราเอง และองค์กรในต่างประเทศ ซึ่งต้องระวัง รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องพัฒนาโรงเรียนตาดีกา-ปอเนาะ ปรับเปลี่ยนเรียน 2 หลักสูตร ทั้งสายสามัญและศาสนา จะได้มีงานทำ ที่รับรองวุฒิการศึกษาได้ ซึ่งกำลังให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ส่วนปัญหาความยากจนประชาชนในพื้นที่ บางคนก็รวยเป็นเจ้าของสวนยาง บางคนก็กรีดยางอย่างเดียว บางคนรับจ้าง ทำให้ลูกหลานที่เกิดมาก็เข้าถึงการศึกษาไม่ได้เท่าที่ควร เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา ที่ไม่ได้สอนสายสามัญ รัฐบาลก็กำลังปรับแก้อยู่ แต่ต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจ เราให้เงินงบประมาณสนับสนุนอยู่แล้ว ขอให้ปรับมาหารัฐบาลบ้าง ไม่งั้นมันก็เป็นปัญหาความขัดแย้งอยู่แบบนี้ มันเป็นเงื่อนไข หากมีคนนำไปบิดเบือน แล้วก็จะเป็นปัญหาที่แก้ยากไปอีกเรื่อย

   "อยากจะกราบเรียนว่า ปัจจุบันนั้นเรามี 9 ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาที่วันนี้รัฐบาลนี้เข้ามา แล้วผมเป็นนายฯ เป็นหัวหน้า คสช. เป็น ผอ.รมน. ผมเอาทั้งหมดมาแก้ด้วยกัน ที่ผ่านมามันอาจจะแก้โดยทหารบ้าง โดยพลเรือนบ้าง โดยการเมืองบ้าง วันนี้ต้องแก้ด้วย 9 ยุทธศาสตร์ สร้างสังคมปลอดภัยอย่างมีความสุข ขจัดเงื่อนไข สร้างความเข้าใจ ไว้วางใจ พัฒนาต่อเนื่อง โดยรักษา อัตลักษณ์และวิถีชีวิต และอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมร่วมกันรับรู้และแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างประเทศให้การสนับสนุน สร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการ พูดคุยสันติสุข และบริหาร พัฒนาพื้นที่อย่างมีเอกภาพ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

   พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ยังมีมาตรการเปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดกลับสู่สังคมและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่ปัญหาคือ เขาหวาดกลัว แต่ออกมาก็ต้องดูแลความปลอดภัย ที่มีการข่มขู่กันบ้างอะไรกันบ้าง ก็ต้องติดตามแก้ไขปัญหากันต่อไป สิ่งที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามใช้กดดันรัฐ คือ การใช้ความรุนแรง เจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย โดยอีกฝ่ายมักอ้างถูกเจ้าหน้าที่รังแก อย่าไปพูดกันแบบนี้ อย่าไปรบกันเลย ใช้กำลังมาสู้กัน ไม่จบหรอก ปัญหาสำคัญคนนอกพื้นที่ วิจารณ์ในพื้นที่จนเค้าก็เสียหายเหมือนกัน ต้องเห็นใจคนในพื้นที่เขามีผลกระทบมาก วิจารณ์กันไปกันมามันก็มีผลต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ แล้วเขาก็เดือดร้อน ไอ้คนวิจารณ์ไม่เดือดร้อนหรอก ไม่ต้องเจ็บต้องตายกับเขา

   พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากสถานการณ์ความรุนแรงเหล่านั้น มันก็ยังมีปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ที่ทุกพื้นที่เองมีเหมือนกัน รวมถึงมีภัยแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น การขายของหนีภาษี ลักลอบสินค้าข้ามแดน ผู้มีอิทธิพลในท้องที่ ความขัดแย้งทางการเมือง การสร้างมวลชนทางการเมือง เหล่านี้มันเป็นปัญหาเดิมมีอยู่ แล้วมีความขัดแย้งกันเองของประชาชนบางครอบครัว บางสกุล มีปัญหากันมาตั้งแต่ในอดีต เลยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นถูกชักจูงบิดเบือนไป เหมือนกับใช้รัฐเป็นเครื่องมือในการที่กำจัดศัตรูของตนเองด้วย โดยการบิดเบือนให้ข่าวที่มันไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ก็ลำบาก อีกอันหนึ่งก็คือ ไปใช้บริการของผู้ก่อเหตุรุนแรงในการขจัดปัญหาส่วนตัว อันนี้เป็นความสลับซับซ้อนของปัญหา รวมทั้งมีการบิดเบือนทำให้เป็นความขัดแย้งทางศาสนา พุทธ – มุสลิม ที่มีอยู่กันมาช้านาน คราวที่แล้วก็ตรวจพบเอกสาร ไปตัดทอนออกเอาแต่พุทธเข้าไป ทุกศาสนาตัดทิ้งออกไปเลยก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เขาก็ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ อันนี้ไม่ได้กล่าวอ้างเพราะเจ้าหน้าที่รายงานเข้ามาแบบนี้จริงในทางลึก ต้องไม่ถูกบิดเบือนด้วยประวัติศาสตร์จะได้ไม่ต่อสู้กันอีก

   พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อ สำหรับการพูดคุยสันติสุข ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเร่งรัดพยายามจะให้เร็วขึ้นให้จบ มันเป็นไปไม่ได้ เพราะทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่ ถ้าเราเร่งรัดจนเกินไปก็ทำให้อีกฝ่ายนำเอามาใช้เป็นจุดอ่อนของเรา ทำให้รัฐเสียเปรียบและการใช้กำลังทหารขนาดใหญ่ ที่ลงไปเยอะแยะไปกวาดล้างเป็นพื้นที่ทำไม่ได้เหมือนสงคราม ย่ิงทำให้ลุกลามบานปลาย ถ้าต่างคนต่างมีอาวุธกันอยู่แบบนี้ มันก็ไม่ได้หรอก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พลเรือนเขาก็ตายเป็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครถืออาวุธมา ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่มันก็ต้องมีการใช้อาวุธตอบโต้กัน ต้องใช้กฎหมายปกติเป็นหลัก อันไหนไม่เป็นธรรมต้องร้องทุกข์ก็ร้องขึ้นมา รัฐบาลก็สอบสวนให้หมด ก็ใครก็ทำผิดไม่ได้อยู่แล้วทั้งประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ ในเรื่องของการขอให้มีการยกเลิกกฎหมายพิเศษ เช่น พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กฎอัยการศึก ในทุกๆ พื้นที่มันเป็นอันตรายที่สุดเลย ที่เราทำงานได้ทุกวันนี้เพราะมันมีกฎหมายพิเศษ เพราะกฎหมายปกติทำไม่ได้เลย หรือทำได้ไม่มากนัก และขออย่ากดดันรัฐอ้างสิทธิมนุษยชน ก็ขอให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม NGO องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศนอกประเทศเข้าใจตามนี้ กฎหมายไทยต้องเคารพซึ่งกันและกัน เหมือนกับที่เราเคารพกฎหมายต่างประเทศทุกฉบับ สิ่งสำคัญประการหนึ่ง การใช้พื้นที่นอกประเทศ เป็นแหล่งซ่องสุมข้ามไปมา ก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมาตลอด ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดคุยสันติสุข พร้อมต้องระมัดระวังอย่างที่สุด คือ การเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสุดโต่ง ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่การสืบสวนสอบสวน ทั้งด้านข่าวกรอง ข่าวกรองยุทธศาสตร์ ข่าวกรองเศรษฐกิจ ก็ยังไม่พบ แต่มีหลายคนไปพูดนี้ไปลากเขาเข้ามา ปัญหาเราก็แก้ปัญหาเรา ทุกคนทุ่มเทเสียสละความสุขส่วนตัว คิดถึงเขาบ้าง อย่าไปมองว่าข้างล่างลำบากข้างบนมีผลประโยชน์ ตนไม่เคยคิดจะมีผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่เขาคิดอย่างนั้นไม่ได้ รัฐบาลนี้คิดไม่ได้ เพราะมันเป็นชีวิตเขา วันนี้ตนเป็นรัฐบาล เป็นนายกฯ เป็นหัวหน้า คสช. ไม่ได้คิดเข้าข้างทหาร ไม่ได้คิดเข้าข้างพลเรือน ไม่คิดเข้าข้างตำรวจ ตนต้องคิดเข้าข้างทุกคน เพราะคิดถึงคนไทยที่จะต้องร่วมมือแก้ปัญหาภาคใต้.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:18 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์