วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผวจ.ให้ความมั่นใจผลทดสอบระบุน้ำดื่มที่ผลิตในน่านปลอดภัย ไร้เคมี

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เผยผลตรวจสอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 เชียงใหม่ ระบุน้ำดื่มในน่าน และแม่น้ำในน่าน ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เผยแพร่เอกสารเรื่องรายงานผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรในน้ำดื่ม (ขวดขุ่น) ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เรื่องสารปนเปื้อนที่น่านเวลาพาดหัวข่าวก็ชวนตกใจตื่นตูม ตนและทีมงานตั้งตัวแทบไม่ทัน นายแพทย์สาธารณสุขมายืนยันอีกครั้งว่า นักวิจัยหลายสำนักยืนยันว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ค่ามาตรฐานการวัดยังแตกต่างกัน กลุ่มที่เสียหายคือน้ำดื่มบรรจุขวดได้รับการการันตีมาแล้ว ขอแจ้งเพื่อคืนความชอบธรรมให้กับนักลงทุนและทำธุรกิจน้ำดื่มน่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารของสำนักงานเกษตรจังหวัด ลงนามโดย นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน รายงานผลการทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด (ขวดขุ่น) และน้ำประปาส่วนภูมิภาค ที่ผลิตในจังหวัดน่าน 12 ตัวอย่าง จาก 12 ผู้ประกอบการ ส่งตรวจซ้ำเพื่อวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตร ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเสท อาทราซีน พาราควอต และ สารกำจัดแมลงศัตรูพืช คลอไพรีฟอส

ทั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 ชนิด คือ สารไกลโฟเสท อาทราซีน พาราควอต จำนวน 12 ตัวอย่าง ซึ่งพบ 2 ตัวอย่าง ในระดับ น้อยกว่า 0.01 ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานของ WHO และอีก 10 ตัวอย่างไม่พบสารดังกล่าวนอกจากนี้ยังส่งไปบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 1 ชนิด ได้แก่ พาราควอต จำนวน 12 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าไม่พบสารดังกล่าวปนเปื้อนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ได้รายงานข่าวเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมาว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรในแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายงานว่ามี 4 ชนิด ได้แก่ สารไกลโฟเสท อาทราซีน พาราควอต และคลอไพรีฟอส ทั้งน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวด ที่ผลิตในท้องที่จังหวัดน่าน โดยเนื้อข่าวอ้างอิงผลการวิจัยของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งข่าวดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้บริโภค และประชาชนคนน่านอย่างกว้างขวาง โดยนายสุวัฒน์ สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว อย่างรวดเร็ว จนผลการวิจัยอย่างชัดเจนออกมาดังกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เผยผลตรวจสอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 เชียงใหม่ ระบุน้ำดื่มในน่าน และแม่น้ำในน่าน ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ 2 ก.ย. 2559 14:45 2 ก.ย. 2559 18:38 ไทยรัฐ