วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Line someone up

Line สมัยนี้หมายถึง ไลน์ที่เราใช้สื่อสารกัน คำนี้ต้องระวังครับ เพราะในภาษาอังกฤษมีการใช้ line ประกอบประโยคเยอะ เช่น line someone up หมายถึง convince someone to do something โน้มน้าวคนบางคนให้ทำบางสิ่งบางอย่าง จอห์นบอกกับผมเมื่อวันก่อนว่า แกสามารถที่จะโน้มน้าวฮิลลารีเพื่อทำงานให้เราได้ I think I might be able to line Hillary to come to our place. ผมคิดว่าผมอาจจะสามารถที่จะโน้มน้าวฮิลลารีให้มายังสถานที่เราได้

Line up ยังหมายถึง recruit ที่แปลว่า สรรหา เช่น We’ll line up a good writer to write that report. ผมจะหานักเขียนมือดีมาเขียนรายงานฉบับนั้น แต่ถ้าเป็น line–up อันนี้เป็นคำนาม หมายถึง การรวมคน การจัดคนหรือสิ่งของเพื่อดูหรือเพื่อความบันเทิง ผมไปดูละครเมื่อวานซืน การจัดนักแสดงออกมาแสดงทำได้ยอดเยี่ยมมากครับ The play had a good line–up of actors.

Line ยังหมายถึง short note หรือ จดหมายอะไรสั้นๆ ลูกชายจะไปออสเตรเลียเป็นเวลา 1 ปี ลิเดีย (Lydia) พูดกับลูกว่า Drop me a line during your stay in Australia. ระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย มีจดหมายอะไรสั้นๆ ส่งมาให้แม่บ้างนะ

Line of fire หมายถึง ศูนย์กลางแห่งความยุ่งยากหรือความขัดแย้ง Many businessmen find themselves in the line of fire over their mismanagement of money. นักธุรกิจจำนวนมากพบตนเองว่าอยู่ในความยุ่งยากจากปัญหาการจัดการเงินที่ผิดพลาด.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

2 ก.ย. 2559 11:11 2 ก.ย. 2559 11:11 ไทยรัฐ