วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Line someone up

Line someone up

  • Share:

Line สมัยนี้หมายถึง ไลน์ที่เราใช้สื่อสารกัน คำนี้ต้องระวังครับ เพราะในภาษาอังกฤษมีการใช้ line ประกอบประโยคเยอะ เช่น line someone up หมายถึง convince someone to do something โน้มน้าวคนบางคนให้ทำบางสิ่งบางอย่าง จอห์นบอกกับผมเมื่อวันก่อนว่า แกสามารถที่จะโน้มน้าวฮิลลารีเพื่อทำงานให้เราได้ I think I might be able to line Hillary to come to our place. ผมคิดว่าผมอาจจะสามารถที่จะโน้มน้าวฮิลลารีให้มายังสถานที่เราได้

Line up ยังหมายถึง recruit ที่แปลว่า สรรหา เช่น We’ll line up a good writer to write that report. ผมจะหานักเขียนมือดีมาเขียนรายงานฉบับนั้น แต่ถ้าเป็น line–up อันนี้เป็นคำนาม หมายถึง การรวมคน การจัดคนหรือสิ่งของเพื่อดูหรือเพื่อความบันเทิง ผมไปดูละครเมื่อวานซืน การจัดนักแสดงออกมาแสดงทำได้ยอดเยี่ยมมากครับ The play had a good line–up of actors.

Line ยังหมายถึง short note หรือ จดหมายอะไรสั้นๆ ลูกชายจะไปออสเตรเลียเป็นเวลา 1 ปี ลิเดีย (Lydia) พูดกับลูกว่า Drop me a line during your stay in Australia. ระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย มีจดหมายอะไรสั้นๆ ส่งมาให้แม่บ้างนะ

Line of fire หมายถึง ศูนย์กลางแห่งความยุ่งยากหรือความขัดแย้ง Many businessmen find themselves in the line of fire over their mismanagement of money. นักธุรกิจจำนวนมากพบตนเองว่าอยู่ในความยุ่งยากจากปัญหาการจัดการเงินที่ผิดพลาด.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้