วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“อุตตม” นัดจับเข่าสาธารณสุข ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (2 ก.ย.) จะหารือกับ รมว.สาธารณสุข เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลตามแผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิตอล โดยกระทรวงสาธารณสุขต้องการความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสาธารณสุข ซึ่งจะนำมาเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและเมื่อโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐเข้าถึงทุกหมู่บ้านแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ ยังหารือถึงการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา การโภชนาการของประชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดที่อาจขึ้นในอนาคตด้วย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งต้องร่วมมือกันกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคคล เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลต้องการบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้วย.

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (2 ก.ย.) จะหารือกับ รมว.สาธารณสุข เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลตามแผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิตอล... 2 ก.ย. 2559 04:43 2 ก.ย. 2559 04:43 ไทยรัฐ