วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้อมคอกขายออนไลน์ ผู้บริโภคจี้รัฐคุมเข้มกำหนดโทษแม่ค้าขี้ฉ้อ

นายสมเกียรติ ตรีรัตน์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค.59 สนค.ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่าคนไทย 56.87% เคยซื้อสินค้าออนไลน์ โดยสินค้าที่นิยมซื้อคือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า แต่ยังมีอีก 43.13% ที่ไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ เพราะกลัวถูกผู้ขายสินค้าหลอกลวง และประชาชนในต่างจังหวัดใช้ อินเตอร์เน็ตไม่เป็น สำหรับเหตุผลที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต เพราะซื้อง่าย สะดวก ส่วนใหญ่นิยมซื้อเฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง 501-1,000 บาท ขณะเดียวกัน ยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่กว่า 60% ไม่เคยประสบปัญหาซื้อสินค้าออนไลน์ แต่สำหรับผู้ตอบที่มีความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น มักจะพบปัญหาคือ คุณภาพ และลักษณะสินค้าไม่ตรงกับที่คาดหวัง, รับสินค้าช้า

นอกจากนี้ เมื่อถามว่า ประชาชนทราบหรือไม่ว่าแหล่งที่ซื้อสินค้าออนไลน์จดทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่ 53.35% ตอบว่าทราบ แต่ประชาชนในต่างจังหวัด 68.05% ไม่ทราบ โดยประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นกับแหล่งซื้อที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มากกว่าอย่างไรก็ตาม ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เห็นว่าภาครัฐควรมีบทลงโทษที่เหมาะสม กับผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่ทำผิดกฎหมาย ภาครัฐควรแจ้งข้อมูลแหล่งขายสินค้าออนไลน์ที่มีปัญหา และยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ผู้บริโภคทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควรเพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการค้าสินค้าออนไลน์ที่สะดวกสำหรับผู้บริโภคด้วย.

นายสมเกียรติ ตรีรัตน์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค.59 สนค.ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด... 2 ก.ย. 2559 04:41 2 ก.ย. 2559 04:41 ไทยรัฐ