ข่าว
100 year

สร้างสุขภาวะสตรีแรงงานลดเครียด

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ก.ย. 2559 05:01 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่เสถียรธรรมสถาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเสถียรธรรมสถานจัดแถลงข่าว “สตรี คือ สติ” โดย ม.ล.ปุณฑริกา สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการสำรวจของสายด่วนกรมสุขภาพจิต ปี 2559 พบว่า ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล เป็นปัญหาสำคัญอันดับ 1 ของสตรีวัยแรงงาน ตามด้วยปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก และปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน นอกจากนี้ ยังพบว่าโรคซึมเศร้ากลายเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการสูญเสียปีสุขภาวะจากความเจ็บป่วยและพิการของหญิงไทย กระทรวงแรงงานจึงมีนโยบายมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของวัยแรงงานตามแนวคิดงานดีมีคุณค่า จึงร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่ายในการผลักดันสร้างสุขภาวะแก่สตรีวัยแรงงาน

ด้าน นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร สสส.กล่าวว่า แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะสตรีวัยทำงานต้องทำคู่ขนาน 2 ด้านคือ 1.สร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพแรงงานสตรีทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทและลักษณะงานที่แตกต่างกัน 2.การส่งเสริมให้สถานประกอบการปรับปรุงสิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในที่ทำงาน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาสุขภาพกายและจิตที่สตรีสามารถเข้าถึงได้ สสส.จึงร่วมกับกระทรวงแรงงาน และเสถียรธรรมสถาน จัดอบรมแกนนำจากภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์กรต้นแบบด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานที่ดี มีเป้าหมายการสร้าง Health Promoter จำนวน 1,000 คน ใน 15 พื้นที่เป้าหมาย พร้อมกับถอดบทเรียนองค์ความรู้ พัฒนาเป็นเครื่องมือการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดไปยังกลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เสถียรธรรมสถานสสส.ปุณฑริกา สมิติสตรีคือสติกรมสุขภาพจิตชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้