วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทศบาลนางรอง ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัย จำลองเพลิงไหม้บ้านเรือน

เทศบาลเมืองนางรอง ฝึกซ้อม แผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ซักซ้อมเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน ทำต่อเนื่องมา 3 ปี บูรณาการร่วมกันทั้ง ตำรวจ ไฟฟ้า ประปา กู้ภัย เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีระบบ

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับ 15 เทศบาลในเขต อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โดยงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนางรอง โดยทำแผนซักซ้อมเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนสี่แยกถนนหัก ต.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วม กว่า 100 คน

นายมาโนช เผย เมืองนางรองมีอัตราการขยายเมืองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น หากมีเหตุอัคคีภัยจะต้องได้รับการช่วยเหลือทันที และเกิดการเสียหายน้อยที่สุด การซ้อมแผนป้องกันได้ทำต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 3 ขณะนี้เทศบาลเมืองนางรองมีรถดับเพลิง 3 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน และเทศบาลในเขต อ.นางรอง ทั้ง 15 แห่ง มีรถน้ำแห่งละ 1 คัน ซึ่งพร้อมจะให้ความช่วยเหลือประชาชน

"โครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันทั้ง ตำรวจ ไฟฟ้า ประปา กู้ภัย เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีระบบ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะมีน้ำสำหรับดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำไม่พอ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับความรู้และทดลองปฏิบัติเสมือนจริง และหากมีเหตุเพลิงไหม้สามารถติดต่อได้ที่งานป้องกันอัคคีภัยเทศบาลเมืองนางรอง" นายมาโนช กล่าว 

เทศบาลเมืองนางรอง ฝึกซ้อม แผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ซักซ้อมเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน ทำต่อเนื่องมา 3 ปี บูรณาการร่วมกันทั้ง ตำรวจ ไฟฟ้า ประปา กู้ภัย เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีระบบ 2 ก.ย. 2559 03:03 2 ก.ย. 2559 07:31 ไทยรัฐ