วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไพบูลย์' จ่อชง ลต.ยึดเจแปนโมเดล - 'นิพิฏฐ์' แย้งดูความจริงสูตร ลต.

"ไพบูลย์" จ่อยื่นข้อเสนอปฏิรูประบบเลือกตั้งสัปดาห์หน้า ยึดเจแปนโมเดลเป็นแบบเลือก ส.ส. ด้าน "นิพิฏฐ์" แย้งชี้เรื่องเก่ามายำใหม่ แนะดูความจริง ย้ำการเลือก ส.ส.ไม่ใช่ประชามติ ลอกแพลนทั้งหมดไม่ได้

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.59 นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตกลุ่ม 40 ส.ว. และผู้ริเริ่มก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้า ตนจะจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง ส.ส.ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้พิจารณาประกอบในการยกร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. โดยยึดการถอดบทเรียนจากประชามติโมเดล เพื่อใช้กับการเลือกตั้ง ส.ส.ปลายปี 60 เพื่อให้มีการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะลดการใช้เงินทุนนำการเมือง ทั้งในส่วนของพรรคการเมืองและนักการเมือง โดยยึดรูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งของประเทศญี่ปุ่นหรือเจแปนโมเดล ที่ลดความเหลื่อมล้ำของผู้สมัครที่มีทั้งรวย-จน ให้เกิดความเท่าเทียม ลดการใช้เงินในการหาเสียงเพื่อให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองเป็นอิสระจากนายทุน กลุ่มทุน หรือทุนสามานย์ จากนักธุรกิจการเมืองที่ลงทุนสร้างนักการเมือง พรรคการเมืองแล้วครอบงำทั้งคนและพรรคเพื่อถอนทุน นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่ผ่านมา ทั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองทั้งพรรคใหญ่ กลาง และเล็ก หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ขอให้พิจารณาบัญญัติไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะถือเป็นการปฏิรูประบบการเมืองอีกด้านหนึ่ง

ด้าน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี นายไพบูลย์ เสนอปฏิรูประบบการเลือกตั้ง ส.ส. โดยยึดประชามติโมเดลและการหาเสียงเจแปนโมเดล ว่า เข้าใจว่า นายไพบูลย์ไม่เคยลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. จึงไม่รู้ว่าที่เสนอมานั้น ล้วนเป็นของเก่าที่มีบัญญัติในกฎหมายเลือกตั้งแล้วทั้งสิ้น ทั้งการติดป้ายหาเสียง การกำจัดจำนวนป้ายและจำนวนบัตรแนะนำตัว รวมถึงรถที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ส่วนทีมงานผู้ช่วย ส.ส. ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละคนว่า จะให้น้ำหนักการใช้งบที่ กกต.กำหนดให้ไม่เกินคนละ 1.5 ล้านบาท ซึ่งทุกอย่างต้องรายงานทุกรายละเอียดคือ ทั้งทะเบียนรถ ชื่อ นามสกุล และจำนวนของทีมผู้ช่วยทุกคน จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ ส่วนการปราศรัยบนเวที ซึ่งมีค่าใช่จ่ายสูง เชื่อว่าปัจจุบันคงไม่มีคนมาฟังเป็นหมื่นเป็นพันเช่นอดีต แต่กรณีนี้ผู้สมัครหน้าใหม่จะเสียเปรียบคนเก่า ทั้งนี้ไม่อยากให้นายไพบูลย์เสนออะไรที่เป็นปลีกย่อยเหล่านี้มาเป็นประเด็น แทนที่จะเสนอให้ กกต.แก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทั้งของนักการเมืองและชาวบ้าน คือ ต้องใช้ประชาชนเป็นตัวกำหนดนักการเมืองจะดีกว่า

นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องเวทีกลางของ กกต. ที่จัดให้ต้อพูดตามคิว เสียเวลาในการหาเสียงและคนฟังน้อย เป็นโจทย์ที่ กกต.ต้องไปแก้ไข ดังนั้นการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่เหมือนการทำประชามติ จะยึดเป็นต้นแบบทั้งหมดไม่ได้ เพราะงานการเมืองเกี่ยวข้องถึงนโยบายพรรค ที่จะโชว์ประชาชนว่าแต่ละพรรคจะชูเรื่องใด บริหารอย่างไร เอางบจากที่ไหน แก้ไขปัญหาอะไร มันเกี่ยวเนื่องกัน ไม่ใช่ถามว่า รับหรือไม่รับ แล้วจบ นายไพบูลย์น่าจะมองในข้อเท็จจริงมากกว่า.

"ไพบูลย์" จ่อยื่นข้อเสนอปฏิรูประบบเลือกตั้งสัปดาห์หน้า ยึดเจแปนโมเดลเป็นแบบเลือก ส.ส. ด้าน "นิพิฏฐ์" แย้งชี้เรื่องเก่ามายำใหม่ แนะดูความจริง ย้ำการเลือก ส.ส.ไม่ใช่ประชามติ ลอกแพลนทั้งหมดไม่ได้ 1 ก.ย. 2559 14:43 1 ก.ย. 2559 15:22 ไทยรัฐ