Thairath Logo
กีฬา

ใช้หูฟัง ฟังเพลง มักทำให้หูตึง

Share :

การสำรวจที่ทำในอเมริกา ทำให้รู้ว่า การฟังเพลง ฟังด้วยหูฟังบ่อยๆ ทำให้ผู้คนต่างๆพากันหูตึงไปตามๆกัน การสำรวจได้พบว่า คนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 18-44 ปี มากถึง 1 ใน 4 พากันมีปัญหาในการฟัง เนื่องจากการใช้หูฟังมากๆ นักสำรวจได้พบว่า มีผู้ที่มีปัญหาในการฟังมากกว่าถึงเท่ากันในหมู่ผู้ที่ฟังเพลงจากเอ็มพี 3 เป็นนิตย์ ในการสำรวจผู้คนเกินกว่า 1 ใน 3 ยอมรับว่าทั้งหญิงทั้งชายต่างก็ฟังดนตรีจากหูฟังทุกวัน ซึ่งในหมู่นักฟังเพลงเหล่านี้ ชอบเปิดเพลงดังๆ นานไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงของแต่ละวัน มีมากถึงร้อยละ 16.

อ่านเพิ่มเติม...
ทันโลกฟังเพลงหูฟังใส่หูฟังหูตึงใช้หูฟังมากไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ