วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลอค่าต้องมาชม ! หัตถกรรม 6 ชนเผ่า นิทรรศการ ‘จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ’

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ได้จัดนิทรรศการ ‘จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ’ ขึ้น ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนำผลงานหัตถกรรมต่างๆ ของชาวไทยภูเขาทั้ง 6 เผ่า ประกอบด้วย เผ่าลีซอ เผ่าเมี่ยน เผ่าอาข่า (เผ่าอีก้อ) เผ่ากะเหรี่ยง เผ่าม้ง และเผ่าล่าหู่ (เผ่ามูเซอ) มาจัดแสดง พร้อมทั้งสาธิตงานหัตถกรรม ศิลปะบนผืนผ้าที่แสดงอัตลักษณ์ของเผ่าตนเองมาให้ชมกัน ตั้งแต่วันนี้-11 ตุลาคม 2559

เมื่อไม่นานมานี้ ไทยรัฐออนไลน์ ได้มีโอกาสเข้าไปชม ต้องบอกเลยว่า แต่ละเผ่ามีการจัดแสดงศิลปะบนผืนผ้าที่แสดงถึงวิถีชีวิตของเผ่านั้นๆ อย่างชัดเจน เริ่มจากภายใน นิทรรศการชั้นที่ 1 เป็นการนำเสนอพระวิริยอุตสาหะของทั้งสองพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนวิถีการทำมาหาเลี้ยงชีพของชาวไทยภูเขา ซึ่งช่วยให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน เป็นการถ่ายทอดในรูปเชิงสัญลักษณ์ เพื่อบอกเล่าถึงชีวิตชาวไทยภูเขาในอดีตก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จเยือน รวมทั้งพัฒนาการของวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่องตราบจนปัจจุบัน

ชั้นที่ 2 จะเป็นการนำเสนอผลงานหัตถกรรมของเผ่าเมี่ยน เผ่าอาข่า (เผ่าอีก้อ) และเผ่าลีซอ ซึ่งแต่ละเผ่าก็จะมีการสาธิตศิลปะการทอผ้าอันงดงามจนเกิดเป็นลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่หาชมได้ยากยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น เผ่าเมี่ยนที่สาธิตการปักผ้า และการถักเชือกแบบเผ่าเมี่ยน, เผ่าอาข่าที่สาธิตการปักผ้าเผ่าอาข่า (เผ่าอีก้อ) หรือเผ่าลีซอที่สาธิตการทำเชือกลีซอ และการเย็บผ้าแถบลีซอ

- เผ่าเมี่ยน

- เผ่าอาข่า (เผ่าอีก้อ)

- เผ่าลีซอ

ชั้นที่ 3 จะเป็นการนำเสนอผลงานหัตถกรรมของ 3 เผ่าที่เหลือ ได้แก่ เผ่ากะเหรี่ยง เผ่าม้ง และเผ่าลาหู่ (เผ่ามูเซอ) ซึ่งก็มีการสาธิตงานหัตถกรรมของเผ่านั้นๆ ให้ชมอีกเช่นกัน เริ่มจากเผ่าลาหู่ที่สาธิตการปักผ้าแบบเผ่าลาหู่ และจักสานเครื่องใช้ของเผ่าลาหู่, เผ่ากะเหรี่ยงสาธิตการทอผ้าด้วยกี่เอว และการปักลูกเดือยลงบนผ้ากะเหรี่ยง ตบท้ายด้วยเผ่าม้งที่สาธิตการปักผ้าตัดปะม้ง วิธีเขียนเทียนลงบนผ้า และการทอผ้าใยกันชงให้ได้ชมกันใกล้ๆ

- เผ่าลาหู่ (เผ่ามูเซอ)

- เผ่ากะเหรี่ยง

- เผ่าม้ง

และชั้น 4 ชั้นสุดท้าย ไม่เพียงชั้นนี้จะจัดมุมถ่ายภาพสวยๆ ของชุดชาวเขาทั้ง 6 เผ่าให้เก็บภาพกลับไปเป็นที่ระลึกได้ ทว่ายังจัดเตรียมเสื้อผ้าของชาวไทยภูเขา เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการสวมใส่จริง-สนุกสนานไปกับการแต่งกายเป็นชาวไทยภูเขา สัมผัสกับความสวยงามของผืนผ้า และความประณีตในการปัก การทอด้วยมือที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า ตลอดจนยังเผยให้เห็นสถานที่ทรงงาน และบันทึกการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยามออกไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ชาวไทยภูเขาจากรุ่นสู่รุ่นให้ได้ชมกันด้วย

***ล้อมกรอบ***
สำหรับใครที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ ‘จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ’ สามารถเข้าชมได้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันนี้-11 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น.-19.00 น. (หยุดทุกวันพุธ) ... เชื่อเถอะว่า ชมแล้วคุณจะหลงรักวัฒนธรรมชนเผ่ามากขึ้น !!

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 1 ก.ย. 2559 11:40 7 ก.ย. 2559 04:49 ไทยรัฐ