วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุตสาหกรรมสีเขียว

www.greenindustry.go.th เป็นเว็บไซต์ของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน นั่นคือ หัวใจของโครงการต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม

เกี่ยวกับโครงการ สารจากปลัดกระทรวง สิทธิประโยชน์ เกณฑ์กำหนด โครงสร้างองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารความรู้ต่างๆ กิจกรรมโครงการ ปฏิทินโครงการ ประมวลภาพกิจกรรม เอกสารประกอบการสัมมนา และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมีเมนู โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ข่าว ติดต่อเรา...

1 ก.ย. 2559 09:41 1 ก.ย. 2559 09:41 ไทยรัฐ