วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จุดตรวจไม่ซ้ำ

เรื่องการตั้งด่านตรวจวัดควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้คนเดือดร้อน พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผกก.5 บก.จร. ชี้แจงว่า เป็นการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในเขตกรุงเทพมหานครของกรมควบคุมมลพิษที่มอบหมายให้ บก.จร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามแผน มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและลดการระบายมลพิษทางอากาศและเสียง ที่มีแหล่งกำเนิดจากยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานครให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

มีจัดตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน ได้ตรวจสอบแล้ว ตั้งด่านตรวจควันดำ เป็นตามแผนงานที่กำหนด มีการตั้งจุดตรวจในเส้นทางและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ไม่ได้ตั้งจุดตรวจทุกวัน

ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. ที่ถนนวิภาวดีรังสิต ด้านขาเข้า บริเวณหน้าบริษัทไทยยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ก่อนถึงกองบัญชาการกองทัพอากาศ

ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. ที่ถนนพหลโยธิน บริเวณ กม.27 ใกล้อนุสรณ์ เขตสายไหม

ขั้นตอน วิธีการ คุณลักษณะของเครื่องมือการเตรียมรถยนต์ก่อนการทดสอบ การเตรียมเครื่องมือและวิธีการตรวจวัดควันดำ การปฏิบัติเป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บก.จร.ใช้เครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรองและการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดโดยเคร่งครัด การตั้งจุดตรวจ ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งกำชับการปฏิบัติและควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาพื้นที่ตั้งจุดตรวจ มีความเหมาะสม เกิดความปลอดภัยตามระเบียบและยุทธวิธี

จุดตรวจไม่ซ้ำซ้อน

หากมีปัญหาการจราจรติดขัด หรือส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ให้งดการปฏิบัติโดยทันทีและให้อำนวยความสะดวกการจราจรจนกว่าการจราจรเป็นปกติ หากผู้ขับขี่ติดใจมีข้อสงสัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ผกก.5บก.จร.บอกว่า หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่เป็นนายตำรวจที่รับผิดชอบจุดตรวจนั้นมีหน้าที่ชี้แจง

คนที่ถูกจับใช้สิทธิโต้แย้งได้ทันที หากไม่เป็นที่พอใจหรือต้องการ

แจ้งข้อมูลพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ได้ทุกกรณี.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

1 ก.ย. 2559 09:26 1 ก.ย. 2559 09:26 ไทยรัฐ