วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กพร.จับมือ มรภ.พระนคร พัฒนาแรงงานผ่านระบบดิจิทัล สู่ยุคไทยแลนด์4.0

กพร. จับมือ มรภ.พระนคร พัฒนาแรงงานผ่านระบบดิจิทัล ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0... 

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงนามความร่วมมือกับ รศ.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการพัฒนาแรงงานผ่านระบบดิจิทัล เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐนำแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาปฏิบัติใช้ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ คือ 1. ต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 2. พัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรวัยทำงานทุกสาขาต้องมีความรู้ และทักษะดิจิทัลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่กำลังขาดแคลน ซึ่งจะสอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับฝีมือบุคลากรด้านแรงงานให้มีความรู้และทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้การตอบสนองดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

นายกรีฑา กล่าวด้วยว่า กพร. จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในฐานะสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนำร่องการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training) ดังนี้ แนวทางที่หนึ่ง ร่วมกันพัฒนาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (พีซี) คอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ก) สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ โดยนำโมดูลการฝึกเพื่อเสริมความรู้พื้นฐานที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ หรือมัลติมีเดีย บรรจุในเว็บไซต์แบบออนไลน์และบันทึกในแผ่นซีดีรอม แนวทางที่สอง ร่วมกันจัดทำโมดูลการฝึกเพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ หรือมัลติมีเดียหลักสูตร e-Training ในสาขาต่างๆ เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างเชื่อม ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
แนวทางที่สาม ร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำหลักสูตร e-Training บรรจุในเว็บไซต์ของ กพร. (www.dsd.go.th) เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่กำลังแรงงานและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ต่อไป


"ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานตามแนวทางประชารัฐ ได้สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การที่กำลังแรงงานและประชาชนส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ทำให้สามารถเข้ารับชมการฝึกอบรมได้ทางอินเทอร์เน็ต สร้างความสะดวกสบายเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย" นายกรีฑา กล่าว.

กพร. จับมือ มรภ.พระนคร พัฒนาแรงงานผ่านระบบดิจิทัล ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ... 1 ก.ย. 2559 07:13 1 ก.ย. 2559 08:01 ไทยรัฐ